Wszystkie kampanie

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364345 dni
10 000,00 zł

Nasze stowarzyszenie realizuje cele w obszarach: niepełnosprawności, wolontariatu i poradnictwa. Środki uzyskane dzięki zbiórce chcemy przeznaczyć w całości na działalność Centrum Wolontariatu. Dzięki nim wolontariusze będą mogli organizować jeszcze wspanialsze akcje ! :) Działamy jako Centrum Wolontariatu w Skierniewicach, w ramach którego organizujemy rozmaite akcje wolontariackie, prowadzimy Biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej, organizujemy szkolenia, warsztaty i konkursy.

Zebrano: 79,42 zł
Zostało 364355 dni
10 000,00 zł

Od 1991 roku jesteśmy FER wobec natury i człowieka. Zależy nam, by trosce o zaspokajanie ludzkich potrzeb towarzyszyła troska o środowisko. Walczymy o czyste powietrze i stabilny klimat, bo chcemy, by każdy mógł wziąć głęboki oddech bez obawy o swoje zdrowie. Sadzimy drzewa i uczymy, jak je pielęgnować - to nasi naturalni sprzymierzeńcy. Promujemy zbilansowaną dietę roślinną, opartą na lokalnych i sezonowych produktach, bo rozwiązania korzystne dla środowiska naturalnego, poprawiają naszą jakość życia.

Zebrano: 594,94 zł
Zostało 364359 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie Otwarte Klatki jest powstałą w 2012 roku ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby, które chcą zmienić los zwierząt hodowlanych. Od 2018 roku jesteśmy częścią Anima International — działamy w Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji, Estonii, Danii oraz na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Wierzymy, że zmiana sytuacji zwierząt jest możliwa. Zabiegamy o lepszą ochronę zwierząt zamykanych na fermach, a także o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków ich życia.

Zebrano: 359,50 zł
Zostało 364366 dni
10 000,00 zł

Fundacja Sempre a Frente od 10 lat pomaga dzieciom i młodzieży w Lublinie i województwie lubelskim. Zapewniamy bezpłatne konsultacje i wsparcie psychologiczne. Organizujemy warsztaty i spotkania edukacyjne. Podpowiadamy jak szukać pracy, zdobyć staż czy wyjechać na wolontariat. Prowadzimy świetlicę, grupy młodzieżowe i punkt informacyjny. Docieramy do szkół nawet w najmniejszych miejscowościach na Lubelszczyźnie. Pieniądze z kampanii pozwolą nam pokryć comiesięczne koszty naszej pracy.

Zebrano: 138,55 zł
Zostało 364367 dni
10 000,00 zł

Naszą misją jest kompleksowe wspieranie kobiet i młodzieży, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania odważnych działań i spełniania marzeń. Założycielkami fundacji są Olga Kozierowska i Olga Legosz.

Zebrano: 547,13 zł
Zostało 364370 dni
10 000,00 zł

Fundacja Azyl dla Królików od 2013 roku ratuje porzucone, niechciane, bezdomne króliki, a następnie przeprowadza ich adopcje. Przy ulicy Agrestowej 22 w Toruniu prowadzimy Dom Królika - bezpieczną przystań dla uszatych przyjaciół.

Zebrano: 105,75 zł
Zostało 364392 dni
10 000,00 zł

Kobiety Wędrowne to grupa kobiet z Kaukazu i z Polski, które razem pracują, przyjaźnią się i wspierają Celem Fundacji Kobiety Wędrowne jest pomoc, wsparcie oraz poprawa warunków życia kobiet migrujących i ich rodzin.

Zebrano: 32,79 zł
Zostało 364407 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy najstarszą i największą w Polsce organizacją, która działa na rzecz chorych na mukowiscydozę. To nadzwyczajne Towarzystwo zostało powołane w 1987 r. z inicjatywy zwykłych osób, które codziennie wspólnie walczą o zdrowie i życie chorych na mukowiscydozę: lekarzy i rodziców chorych dzieci. Naszą misją jest wsparcie chorych na mukowiscydozę i ich rodzin w walce o godne i jak najdłuższe życie.

Zebrano: 58,23 zł
Zostało 364415 dni
10 000,00 zł

Fundacja Zostaw Swój Ślad pomaga dziecięcym hospicjom domowym oraz nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. Finansujemy leczenie, rehabilitację, opiekę, codzienne potrzeby i pomagamy spełniać marzenia dzieci. Jesteśmy tez organizatorem Festiwalu Wrażliwego - festiwalu twórczości wrażliwej społecznie - reportażu i dokumenty filmowego, prasowego, radiowego i fotoreportażu. Wspieramy edukację dzieci i młodzieży poprzez pokazy filmowe, panele dyskusyjne, prelekcje etc.

Zebrano: 32,38 zł
Zostało 364418 dni
10 000,00 zł

W Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym” wspieramy rozwój szkół i klubów sportowych, pomagamy niepełnosprawnym i realizujemy marzenia indywidualnych osób.

Zebrano: 76,86 zł
Zostało 364420 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy grupą młodych ludzi dla których los dzieciaków spędzających swój czas na ulicy nie jest obojętny. Jesteśmy animatorami walczącymi z uliczną nudą i proponującymi naszym podopiecznym inne, często oryginalne i nowatorskie formy spędzania wolnego czasu. Zaprzyjaźniamy się z tymi dzieciakami, które z różnych względów są defaworyzowane przez innych dorosłych obecnych w ich życiu – przez nauczycieli, pedagogów, wychowawców, sąsiadów, służby porządkowe.

Zebrano: 543,38 zł
Zostało 364428 dni
10 000,00 zł

Nasza wizja to świat, w którym każde dziecko i każdy młody człowiek żyje w otoczeniu przyjaznym, bezpiecznym i sprawiedliwym. Świat, w którym wszyscy są sobie równi - bez względu na dzielące ich różnice w wyglądzie, kulturze, pochodzeniu, płci czy statusie majątkowym. Misją naszego zespołu jest praca na rzecz zapewnienia każdemu dziecku i młodemu człowiekowi pełnego poszanowania jego praw, bezpiecznego dzieciństwa i okresu młodości, poczucia przynależności do lokalnej społeczności.