Wszystkie kampanie

Zebrano: 26,17 zł
Zostało 364815 dni
10 000,00 zł

Nasza wizja to świat, w którym każde dziecko i każdy młody człowiek żyje w otoczeniu przyjaznym, bezpiecznym i sprawiedliwym. Świat, w którym wszyscy są sobie równi - bez względu na dzielące ich różnice w wyglądzie, kulturze, pochodzeniu, płci czy statusie majątkowym. Misją naszego zespołu jest praca na rzecz zapewnienia każdemu dziecku i młodemu człowiekowi pełnego poszanowania jego praw, bezpiecznego dzieciństwa i okresu młodości, poczucia przynależności do lokalnej społeczności.

Zebrano: 46,10 zł
Zostało 364828 dni
10 000,00 zł

Fundacja po DRUGIE pracuje z młodzieżą (18-26 lat), która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Wszyscy odbiorcy naszych działań nie posiadają wspierających dorosłych w gronie rodziny. Wywodzą się z domów, w których była przemoc, alkohol, rodzice przebywali w zakładach karnych, ale również z rodzin dotkniętych chorobami (głównie zaburzenia natury psychicznej). Zdecydowana większość naszych podopiecznych spędziła dzieciństwo w placówkach. Naszym celem jest wprowadzenie ich na drogę samodzielności.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364830 dni
10 000,00 zł

Na co dzień wkładają mundur, by służyć Ojczyźnie. Policjanci, strażacy, żołnierze, strażnicy graniczni. Pilnują porządku, granic, jeżdżą na misje pokojowe w rejony ogarnięte wojną. Chcemy, by pracownicy służb mundurowych, kombatanci, weterani, a także ich rodziny byli objęci szczególną opieką medyczną, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego, które odbija się na ich zdrowiu fizycznym. Niestety, choroby zawodowe często nie są rozpoznawane przez lekarzy pierwszego kontaktu.

Zebrano: 77,40 zł
Zostało 364835 dni
10 000,00 zł

Nasze Stowarzyszenie prowadzi od lipca 2013 roku Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą "Nasz Dom" w Chrzypsku Wielkim. Placówka ta działa na zasadzie domu dziecka, mamy pod opieką 14stu wychowanków. Naszym celem i zadaniem jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, zaspokajanie podstawowych potrzeb potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania, wspieranie w nauce, rozwoju oraz rozwijaniu ich zainteresowań.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364853 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy organizacją non-profit działająca na terenie Dolnego Śląska, głównie na obszarze Karkonoszy. Naszym zamiłowaniem jest wspieranie innych, pokazywanie im nowej innej drogi oraz umożliwianie pójścia właśnie tą ścieżką. Skupiamy swoją uwagę na dzieciach, młodzieży oraz osobach starszych. Dlatego też często nas spotkasz w domach dziecka, plac

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364865 dni
10 000,00 zł

Idee i nauczanie św. Jana Pawła II zdefiniowały całe nasze życie. Patron Fundacji prosił, aby pomnikami ku Jego pamięci były realne działania na rzecz najsłabszych i potrzebujących, dlatego z pasją tworzymy i realizujemy autorskie projekty inspirowane Jego nauczaniem i ideami. Wyróżnia Nas to, że w sposób szczególny dbamy o Darczyńców i Wolontariuszy dostarczając im satysfakcji z pomagania - dzięki temu możemy systemowo i w sposób ciągły wspierać naszych Podopiecznych - osoby ciężko, nieuleczalnie chore.