Wszystkie kampanie

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364568 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy organizacją non-profit działająca na terenie Dolnego Śląska, głównie na obszarze Karkonoszy. Naszym zamiłowaniem jest wspieranie innych, pokazywanie im nowej innej drogi oraz umożliwianie pójścia właśnie tą ścieżką. Skupiamy swoją uwagę na dzieciach, młodzieży oraz osobach starszych. Dlatego też często nas spotkasz w domach dziecka, plac

Zebrano: 75,23 zł
Zostało 364576 dni
10 000,00 zł

Fundacja Dobrowskaz powstała dzięki zaangażowaniu grupy ludzi pragnącej wskazywać na “dobro” czynić je i dzielić się nim z innymi. Nasze działania skierowane są do dzieci młodzieży często zagrożonej wykluczeniem. Celem wszystkich działań Fundacji jest udostępnienie naszym podopiecznym możliwie najlepszych narzędzi, których wykorzystanie pomoże im stać się lepszymi ludźmi.

Zebrano: 62,90 zł
Zostało 364580 dni
10 000,00 zł

Idee i nauczanie św. Jana Pawła II zdefiniowały całe nasze życie. Patron Fundacji prosił, aby pomnikami ku Jego pamięci były realne działania na rzecz najsłabszych i potrzebujących, dlatego z pasją tworzymy i realizujemy autorskie projekty inspirowane Jego nauczaniem i ideami. Wyróżnia Nas to, że w sposób szczególny dbamy o Darczyńców i Wolontariuszy dostarczając im satysfakcji z pomagania - dzięki temu możemy systemowo i w sposób ciągły wspierać naszych Podopiecznych - osoby ciężko, nieuleczalnie chore.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364586 dni
10 000,00 zł

Zaczynaliśmy w 2010 roku jako grupa 4 aktywnych osób. Obecnie tworzymy 21-osobowe stowarzyszenie prowadzące stałą, codzienną działalność w wyjątkowym na mapie Łodzi miejscu - Miejscu Spotkań / społecznym domu kultury (www.miejscespotkan.org). Czemu społecznym? Bo nie jest to typowa, instytucjonalna placówka kultury tylko miejsce tworzone przez lokalną społeczność - wypełnione ich pomysłami, tworzone na zasadzie oddolnych inicjatyw, maksymalnie odpowiadające na potrzeby mieszkanek i mieszkańców.

Zebrano: 6,65 zł
Zostało 364590 dni
10 000,00 zł

Pomagamy rodzinom w kryzysie: zagrożonym, rozbitym (z dziećmi znajdującymi się w pieczy zastępczej) i tym, które odzyskały swe dzieci z placówek lub rodzin zastępczych. Wspieramy rodziny adopcyjne i zastępcze oraz osoby pracujące z dzieckiem i rodziną. Prowadzimy arteterapię, dogoterapię, treningi umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia, warsztaty terapeutyczne i rozwojowe, konsultacje specjalistyczne i terapię traumy. Do domów biologicznych wróciło już ponad 30 dzieci spośród uczestników naszych zajęć.

Zebrano: 4,64 zł
Zostało 364600 dni
10 000,00 zł

Pomagamy chorym i niepełnosprawnym w leczeniu, rehabilitacji i powrocie do zdrowia.

Zebrano: 28,06 zł
Zostało 364601 dni
10 000,00 zł

Fundacja dąży do tego by polska młodzież mogła rozwijać swoje pasje i realizować swoje marzenia. Podejmujemy wysiłki by jak najlepiej przygotować młodych do dorosłego życia by byli odpowiedzialnymi za swój kraj, swoją rodzinę będąc wrażliwi i otwarci na innych. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Działamy od 2009 roku powołani do życia przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Zebrano: 62,87 zł
Zostało 364607 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy grupą przyjaciół o wspólnych cechach: mamy ogromną empatię i chęć pomocy zwierzakom, dlatego razem postanowiliśmy tworzyć Ogólnopolską Fundację NaszeZoo.pl. Oficjalnie działamy od 1 grudnia 2015 roku, ale każdy z nas już od dłuższego czasu angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz czworonogów. Łączy nas jedno stanowisko: nie pozwalamy na to, by nasi przyjaciele – psy i koty – byli traktowani jak podrzędny gatunek. Dla nas nie są to tylko zwierzęta, a członkowie rodzin.

Zebrano: 149,84 zł
Zostało 364608 dni
10 000,00 zł

Jako jedyna w Polsce organizacja od 2000 roku otaczamy opieką niepełnosprawne dzieci i osoby dorosłe dotknięte uszkodzeniem splotu ramiennego. Działalność fundacji skupia się przede wszystkim na pomocy osobom potrzebującym, finansując drogie i niedostępne procedury medyczne oraz pomagając powrócić im do normalności. W większości podopiecznymi fundacji są dzieci. Działamy na terenie całego kraju i posiadamy status OPP.

Zebrano: 286,58 zł
Zostało 364687 dni
10 000,00 zł

Fundacja „Świat na Tak” od 27 lat zajmuje się wolontariatem młodzieżowym. Kluby młodzieżowego wolontariatu tworzone są przy szkołach podstawowych i ponad podstawowych. W Polsce mamy ich 360, a w samej Warszawie ponad 90. Jesteśmy organizatorem i realizatorem szkoleń i programów dla wolontariuszy. Dzięki wolontariuszom organizujemy również bezpłatne korepetycje dla młodzieży z gorzej sytuowanych rodzin.

Zebrano: 19,97 zł
Zostało 364705 dni
10 000,00 zł

Misją Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalność chcemy dostarczyć chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364718 dni
10 000,00 zł

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.