Wszystkie kampanie

Zebrano: 26,17 zł
Zostało 364783 dni
10 000,00 zł

Nasza wizja to świat, w którym każde dziecko i każdy młody człowiek żyje w otoczeniu przyjaznym, bezpiecznym i sprawiedliwym. Świat, w którym wszyscy są sobie równi - bez względu na dzielące ich różnice w wyglądzie, kulturze, pochodzeniu, płci czy statusie majątkowym. Misją naszego zespołu jest praca na rzecz zapewnienia każdemu dziecku i młodemu człowiekowi pełnego poszanowania jego praw, bezpiecznego dzieciństwa i okresu młodości, poczucia przynależności do lokalnej społeczności.

Zebrano: 46,10 zł
Zostało 364796 dni
10 000,00 zł

Fundacja po DRUGIE pracuje z młodzieżą (18-26 lat), która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Wszyscy odbiorcy naszych działań nie posiadają wspierających dorosłych w gronie rodziny. Wywodzą się z domów, w których była przemoc, alkohol, rodzice przebywali w zakładach karnych, ale również z rodzin dotkniętych chorobami (głównie zaburzenia natury psychicznej). Zdecydowana większość naszych podopiecznych spędziła dzieciństwo w placówkach. Naszym celem jest wprowadzenie ich na drogę samodzielności.

Zebrano: 46,85 zł
Zostało 364798 dni
10 000,00 zł

Na co dzień wkładają mundur, by służyć Ojczyźnie. Policjanci, strażacy, żołnierze, strażnicy graniczni. Pilnują porządku, granic, jeżdżą na misje pokojowe w rejony ogarnięte wojną. Chcemy, by pracownicy służb mundurowych, kombatanci, weterani, a także ich rodziny byli objęci szczególną opieką medyczną, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego, które odbija się na ich zdrowiu fizycznym. Niestety, choroby zawodowe często nie są rozpoznawane przez lekarzy pierwszego kontaktu.

Zebrano: 77,40 zł
Zostało 364803 dni
10 000,00 zł

Nasze Stowarzyszenie prowadzi od lipca 2013 roku Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą "Nasz Dom" w Chrzypsku Wielkim. Placówka ta działa na zasadzie domu dziecka, mamy pod opieką 14stu wychowanków. Naszym celem i zadaniem jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, zaspokajanie podstawowych potrzeb potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania, wspieranie w nauce, rozwoju oraz rozwijaniu ich zainteresowań.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364812 dni
10 000,00 zł

Kierujemy pomoc do grup społecznych mających najpoważniejsze problemy. Zależy nam na tym, żeby działać dla zniwelowania przyczyn, a nie skutków problemów społecznych. Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom. Działamy od 1989 roku na warszawskim Śródmieściu na rzecz biednych, zaniedbanych dzieci i ich rodzin. Z powodu bezrobocia, biedy, chorób, nieporadności coraz więcej dzieci jest odbieranych rodzicom i kierowanych do domów dziecka. Zapobiegamy rozpadowi takich rodzin.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364818 dni
10 000,00 zł

Do najważniejszych zadań Fundacji należą między innymi: wspieranie osób chorych na trąd w Indiach, czy w innych zakątkach świata; podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; promowanie postawy tolerancji wobec inności, między innymi poprzez udzielanie pomocy grupom społecznie wykluczonym. Naszymi działaniami chcielibyśmy także, choć trochę, przybliżać różnorodność kultury Indii.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364821 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy organizacją non-profit działająca na terenie Dolnego Śląska, głównie na obszarze Karkonoszy. Naszym zamiłowaniem jest wspieranie innych, pokazywanie im nowej innej drogi oraz umożliwianie pójścia właśnie tą ścieżką. Skupiamy swoją uwagę na dzieciach, młodzieży oraz osobach starszych. Dlatego też często nas spotkasz w domach dziecka, plac

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364829 dni
10 000,00 zł

Fundacja Dobrowskaz powstała dzięki zaangażowaniu grupy ludzi pragnącej wskazywać na “dobro” czynić je i dzielić się nim z innymi. Nasze działania skierowane są do dzieci młodzieży często zagrożonej wykluczeniem. Celem wszystkich działań Fundacji jest udostępnienie naszym podopiecznym możliwie najlepszych narzędzi, których wykorzystanie pomoże im stać się lepszymi ludźmi.

Zebrano: 62,90 zł
Zostało 364833 dni
10 000,00 zł

Idee i nauczanie św. Jana Pawła II zdefiniowały całe nasze życie. Patron Fundacji prosił, aby pomnikami ku Jego pamięci były realne działania na rzecz najsłabszych i potrzebujących, dlatego z pasją tworzymy i realizujemy autorskie projekty inspirowane Jego nauczaniem i ideami. Wyróżnia Nas to, że w sposób szczególny dbamy o Darczyńców i Wolontariuszy dostarczając im satysfakcji z pomagania - dzięki temu możemy systemowo i w sposób ciągły wspierać naszych Podopiecznych - osoby ciężko, nieuleczalnie chore.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364843 dni
10 000,00 zł

Pomagamy rodzinom w kryzysie: zagrożonym, rozbitym (z dziećmi znajdującymi się w pieczy zastępczej) i tym, które odzyskały swe dzieci z placówek lub rodzin zastępczych. Wspieramy rodziny adopcyjne i zastępcze oraz osoby pracujące z dzieckiem i rodziną. Prowadzimy arteterapię, dogoterapię, treningi umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia, warsztaty terapeutyczne i rozwojowe, konsultacje specjalistyczne i terapię traumy. Do domów biologicznych wróciło już ponad 30 dzieci spośród uczestników naszych zajęć.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364853 dni
10 000,00 zł

Pomagamy chorym i niepełnosprawnym w leczeniu, rehabilitacji i powrocie do zdrowia.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364854 dni
10 000,00 zł

Fundacja dąży do tego by polska młodzież mogła rozwijać swoje pasje i realizować swoje marzenia. Podejmujemy wysiłki by jak najlepiej przygotować młodych do dorosłego życia by byli odpowiedzialnymi za swój kraj, swoją rodzinę będąc wrażliwi i otwarci na innych. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Działamy od 2009 roku powołani do życia przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.