Wszystkie kampanie

Zebrano: 11,35 zł
Zostało 364428 dni
10 000,00 zł

Od roku 2007 działamy na terenie całego kraju, pomagając osobom z niepełnosprawnościami. Na co dzień, borykają się z różnymi barierami: społecznymi, architektonicznymi, komunikacyjnymi i mobilnymi. Tak wcale nie musi być! My pomagamy im w przełamywaniu tych barier. Osiągamy sukcesy na tym polu poprzez rehabilitację, dostęp do nowoczesnego sprzętu, rozwój osobisty i aktywność sportową. Widzimy ogromny potencjał w osobach z niepełnosprawnościami. Razem z nami mogą znów odzyskać swoje życie.

Zebrano: 15,15 zł
Zostało 364504 dni
10 000,00 zł

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od blisko 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. Naszą misją jest kształtowanie dobrze wychowanego i przygotowanego do życia człowieka. Człowieka silnej wiary, świadomego patriotę i obywatela, sprawnego w działaniu społecznym i gospodarczym. W wielu realizowanych programach i prowadzonych Ośrodkach na stałe pod opieką mamy ponad 1000 wychowanków.

Zebrano: 139,35 zł
Zostało 364504 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie Terapeutów od 2003 roku pomyślnie realizuje misję przeciwdziałania izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na marginalizację, szczególnie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jesteśmy grupą terapeutów – praktyków. Stanowimy dobrze współpracujący zespół o znacznych umiejętnościach i doświadczeniu w pracy środowiskowej, szkoleniowej, terapeutycznej. Prowadzimy Ośrodek Integracji Społecznej, Przedszkolny Klubik Integracyjny dla Dzieci z Autyzmem, Zespół Środowiskowy.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364513 dni
10 000,00 zł

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM” to organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Jesteśmy członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Zebrano: 210,27 zł
Zostało 364530 dni
10 000,00 zł

Kim jesteśmy? Stowarzyszenie zrzesza osoby pragnące aktywnie angażować się w szeroko rozumianą pomoc królikom. Wszyscy członkowie SPK pracują na zasadzie wolontariatu. Działamy na terenie całego kraju, jednak głównie tam, gdzie są nasi wolontariusze, czyli: Warszawa, Sopot, Kraków, Wrocław, Lublin oraz Rybnik, a także w ostatnim czasie i Poznań.

Zebrano: 178,68 zł
Zostało 364531 dni
10 000,00 zł

Dlaczego ratujemy buldogi? Istnieje wiele fundacji i stowarzyszeń, ratujących zwierzęta. A dlaczego my pomagamy małym molosom? bo to właśnie one przez swoją popularność płacą wysoką cenę. To nasza codzienność.

Zebrano: 23,55 zł
Zostało 364545 dni
10 000,00 zł

Fundacja "Rodzinny Gdańsk" powstała jako organizacja społeczna, której celem jest szeroko pojęta pomoc rodzinie, w szczególności dzieciom i młodzieży. Wychodząc na przeciw potrzebom wspierania rodziny w jej najważniejszych funkcjach, jakimi są opieka i wychowanie, staramy się upowszechniać dobre rozwiązania w polityce społecznej regionu pomorza. Sądzimy, że warto rozmawiać o problemach rodzin, szczególnie tych, które znalazły się w kryzysie.

Zebrano: 151,25 zł
Zostało 364569 dni
10 000,00 zł

Zupa na Monciaku jest spotkaniem bezdomnych z tymi, którzy mają dom. Od 2016 roku w każdą niedzielę na placu w centrum Sopotu dzielimy się ugotowaną od serca domową Zupą z najuboższymi. Wspólny posiłek jest okazją do rozmowy i podjęcia przez nas próby pomocy. Udzielamy pomocy przedmedycznej. Osoby chore i uzależnione wozimy do szpitali i ośrodków terapeutycznych. W mądry sposób obdarowujemy ubraniami i butami. Działamy pod patronatem Wspólnoty Chleb Życia Siostry Małgorzaty Chmielewskiej.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364571 dni
10 000,00 zł

Głównym celem naszej działalności jest niesienie wszelkiego rodzaju pomocy dla dzieciaków z Domu Dziecka, jak również dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Zebrano: 628,05 zł
Zostało 364584 dni
10 000,00 zł

Udział w akcji "Ubrania do oddania" to nie tylko gest chroniący środowisko naturalne, ale także okazja by sprawić, że ubrania posłużą dobrej sprawie a zebrane fundusze zostaną przekazane na realizację działań statutowych Fundacji Kompas.

Zebrano: 220,40 zł
Zostało 364580 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy fundacją pro zwierzęcą zarejestrowaną od 2004r. Mieścimy się w miejscowości Kątne pod Nasielskiem i obecnie mamy pod opieką około 170 kotów, około 40 psów, trzy kozy, cztery konie, kilkadziesiąt kurek i kilkanaście szczurków.Pomagamy zwierzakom z całej Polski, przede wszystkim w okolicy Mazowsza. Zajmujemy się sterylizacją i leczeniem kotów wolnobytujących i opieką nad zwierzętami bezdomnymi (psami i kotami domowymi, pozbawionymi opieki), poszukiwaniem odpowiedzialnych domów.

Zebrano: 505,10 zł
Zostało 364589 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy Fundacją mającą na celu aktywizowanie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program naszej Fundacji kierowany jest do osób w wieku od 15 do 28 roku życia. Do tej grupy zaliczamy obecnych jak i byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Działania naszej Fundacji mają wspierać jak również udoskonalać proces usamodzielniania przy współpracy ze wszystkimi instytucjami, które specjalizują się w przygotowaniu młodego człowieka w wejście w dorosłe życie.