Wszystkie kampanie

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364697 dni
10 000,00 zł

Fundacja Emilia's Heart jest organizacją charytatywną, stawiającą sobie za cel zapewnienie bezpiecznego, czystego, wypełnionego miłością domu dla osieroconych dzieci w Zimbabwe. Dążymy do tego poprzez zapewnienie wybranym sierocińcom podstawowych produktów żywnościowych, higienicznych itp. Chcemy zapewnić dzieciom lepsze warunki do nauki, przekazując im przybory szkolne, książki, biurka. Pomagamy także w wyposażaniu sierocińców w podstawowe wyposażenie, takie jak łóżka czy szafy.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364701 dni
10 000,00 zł

Od zawsze otaczaliśmy się planami rozwiązywania problemów związanych z trudną sytuacją życiową oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym. Szczególnym zainteresowaniem darzymy dzieci, jako łatwe ofiary przemocy, stalkingu i niezrozumienia. Dążymy do wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin miast i wsi. Chcemy być inicjatorami pomocy społecznej oraz pragniemy wspierać współpracę z rodzinami znajdującymi się w trudnych warunkach.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364707 dni
10 000,00 zł

Misją fundacji jest podniesienie problematyki starości. Kluczowym założeniem jest wymiana doświadczeń międzypokoleniowych poprzez nawiązanie i prowadzenie dialogu. „Oswajanie Starości“ oznacza uświadomienie sobie, że starość jest nieuchronnym etapem naszego życia, ale to od nas samych zależy, jak się na ten etap przygotujemy. Zależy nam na odczarowaniu tego okresu życia: starszy człowiek może być aktywny i piękny.Zaawansowany wiek nie musi oznaczać wykluczenia oraz poczucia braku przydatność.

Zebrano: 15,90 zł
Zostało 364722 dni
10 000,00 zł

Bank Żywności w Trójmieście pozyskuje, transportuje i dystrybuuje żywność uratowaną przed zmarnowaniem, która trafia do ponad 60 lokalnych organizacji dobroczynnych i placówek pomocy społecznej. Nasze działania czynią otoczenie bardziej ekologicznym, a ludzi sytymi, zdrowszymi i zintegrowanymi społecznie. Mówimy „ej, nie marnuj!”, uświadamiając, że marnowanie żywności oprócz głodu przynosi także negatywne skutki ekologiczne i ekonomiczne.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364728 dni
10 000,00 zł

Centerko to my! Ludzie z pasją, marzeniami i celami. Promujemy wolontariat jako formę aktywizacji, szansę na zdobycie nowych umiejętności i poznanie fantastycznych ludzi. Każda złotówka pomaga nam realizować cele naszego Stowarzyszenia. To dzięki Wam realizujemy działania dla różnych grup: osób z niepełnosprawnościami, seniorów, młodzieży. Bardzo dziękujemy za każdą pomoc!

Zebrano: 101,25 zł
Zostało 364747 dni
10 000,00 zł

Kampania na rzecz MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. Z pozyskanych środków zakupimy sprzęt medyczny, który poprawi jakość życia naszym Podopiecznym.

Zebrano: 172,10 zł
Zostało 240 dni
30 000,00 zł

Lasy Na Zawsze są bioróżnorodne i zarządzane przez naturę. Nie można ich wyciąć i znajdują się na ziemi, która na zawsze ma być obszarem leśnym. Bo mają rosnąć zawsze. Dla nas. Dla przyszłych pokoleń. Dla Ziemi.

Zebrano: 32,30 zł
Zostało 364755 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy poznańską Fundacją dla Zwierząt Animalia, której celem jest pomoc bezdomnym zwierzętom. Pomagamy zwłaszcza zwierzętom towarzyszącym człowiekowi, czyli psom i kotom. Priorytetem Fundacji jest przede wszystkim poprawa jakości życia zwierząt oraz zwalczanie zjawiska ich bezdomności. Działania podejmowane przez naszych wolontariuszy skupiają się głównie na terenie miasta Poznań i pobliskich miejscowości.

Zebrano: 26,45 zł
Zostało 364771 dni
10 000,00 zł

Od 1991 roku jesteśmy FER wobec natury i człowieka. Zależy nam, by trosce o zaspokajanie ludzkich potrzeb towarzyszyła troska o środowisko. Walczymy o czyste powietrze i stabilny klimat, bo chcemy, by każdy mógł wziąć głęboki oddech bez obawy o swoje zdrowie. Sadzimy drzewa i uczymy, jak je pielęgnować - to nasi naturalni sprzymierzeńcy. Promujemy zbilansowaną dietę roślinną, opartą na lokalnych i sezonowych produktach, bo rozwiązania korzystne dla środowiska naturalnego, poprawiają naszą jakość życia.

Zebrano: 20,75 zł
Zostało 364775 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie Otwarte Klatki jest powstałą w 2012 roku ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby, które chcą zmienić los zwierząt hodowlanych. Od 2018 roku jesteśmy częścią Anima International — działamy w Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji, Estonii, Danii oraz na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Wierzymy, że zmiana sytuacji zwierząt jest możliwa. Zabiegamy o lepszą ochronę zwierząt zamykanych na fermach, a także o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków ich życia.

Zebrano: 42,85 zł
Zostało 364782 dni
10 000,00 zł

Fundacja Sempre a Frente od 10 lat pomaga dzieciom i młodzieży w Lublinie i województwie lubelskim. Zapewniamy bezpłatne konsultacje i wsparcie psychologiczne. Organizujemy warsztaty i spotkania edukacyjne. Podpowiadamy jak szukać pracy, zdobyć staż czy wyjechać na wolontariat. Prowadzimy świetlicę, grupy młodzieżowe i punkt informacyjny. Docieramy do szkół nawet w najmniejszych miejscowościach na Lubelszczyźnie. Pieniądze z kampanii pozwolą nam pokryć comiesięczne koszty naszej pracy.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364783 dni
10 000,00 zł

Naszą misją jest kompleksowe wspieranie kobiet i młodzieży, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania odważnych działań i spełniania marzeń. Założycielkami fundacji są Olga Kozierowska i Olga Legosz.