Zbiórki CSR firmowe, szkolne i inne wieloosobowe należy zgłosić przed ich zainicjowaniem pod adresem admin@ubraniadooddania.pl

Wszystkie kampanie

Statutory campaign image ar
Zebrano: 174,72 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Dlaczego właśnie zwierzęta? Bo są bezbronne, a człowiek czasem potrafi być tak okrutny... Cierpią w milczeniu, nie potrafią krzyczeć, domagać się swoich praw. Kiedyś człowiek w swej pysze, chcąc panować nad wszystkim, udomowił zwierzęta. Powinien być więc za nie odpowiedzialny, a w podzięce że nam pomagają, bronią, dają pożywienie - traktować je z szacunkiem i chronić.

Statutory campaign image fundacjapl logo
Zebrano: 777,64 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Fundacja DZIECI AFRYKI została założona 15 kwietnia 2009 r. i jest owocem wizyty jej fundatorów w Afryce na przełomie stycznia i lutego 2009 r. Fundacja do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana 10 czerwca 2009 r. pod numerem KRS 0000331212 i zgodnie ze statutem prowadzi działalność na rzecz ubogich mieszkańców Afryki i innych krajów rozwijających się. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego od 2011 roku.

Statutory campaign image hospicjum
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Miejsce na opis twojej Organizacji. Wpisz tutaj swój opis.

Statutory campaign image logo sttow
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Głównym celem projektu jest zorganizowanie kolejnego 5 dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla dziesięciorga dzieci z Naszego stowarzyszenia, który zapewni poprawę rozwoju psychoruchowego oraz społecznego.Koszt jednego uczestnika turnusu to kwota 1950 zł. Dziękujemy za wsparcie.

Statutory campaign image as
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Miejsce na opis twojej Organizacji. Wpisz tutaj swój opis.

Statutory campaign image nadzieja
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” została powołana przez Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Swoją działalność rozpoczęła w 2006 r., a głównym zadaniem była budowa Domu Samotnej Matki. Dzięki dotacji unijnej i niesamowitemu zaangażowaniu mieszkańców Łodzi, ale również Darczyńców z całej Polski, którzy wsparli dzieło darowiznami oraz wpłatami z 1% podatku - w 2011 r. udało się zrealizować to ogromne wyzwanie.

Statutory campaign image pm
Zebrano: 119,32 zł
Zostało 364529 dni
15 000,00 zł

Pomocna Mama powinna być członkiem każdej potrzebującej rodziny. Powinna dbać o ciepłe obiady i grube swetry w chłodniejsze dni. Powinna być niezawodna w poważnej chorobie i najtrudniejszej sytuacji. My, chcąc urzeczywistnić tę myśl, prowadzimy fundację. Chcemy stać się dodatkowym, pomagającym członkiem rodzin dotkniętych najróżniejszymi problemami. Jesteśmy zespołem ludzi, w których sercach obudziła się matczyna potrzeba opieki i pomocy – jesteśmy Pomocną Mamą. Pomagamy kompleksowo!

Statutory campaign image zp
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Miejsce na opis twojej Organizacji. Wpisz tutaj swój opis.

Statutory campaign image dejherbatke
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364581 dni
10 000,00 zł

Z marzeń o zbawieniu świata powstała Fundacja Daj Herbatę. Najpierw zrodziła się akcja "Daj herbatę" zainicjowana przez obecną Prezes Kasię, która pracując przy dworcu widziała codziennie zziębniętych bezdomnych nie szukających pieniędzy lecz czegoś ciepłego. Widziała łzy, gdy z nimi rozmawiała i radość, kiedy przynosiła im zwykłą herbatę. Fundacja działa na rzecz bezdomnych w duchu redukcji szkód. Skupia się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb, bo wtedy można dotrzeć głębiej. Liczy się człowiek, nie objaw

Statutory campaign image v 02
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Miejsce na opis twojej Organizacji. Wpisz tutaj swój opis.

Statutory campaign image 1207 placeholder
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Miejsce na opis twojej Organizacji. Wpisz tutaj swój opis.

Statutory campaign image top
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Misją Fundacji „Agnieszka” jest działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo a także innych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem.