Zbiórki CSR firmowe, szkolne i inne wieloosobowe należy zgłosić przed ich zainicjowaniem pod adresem admin@ubraniadooddania.pl

Wszystkie kampanie

Statutory campaign image 1207 placeholder
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Miejsce na opis twojej Organizacji. Wpisz tutaj swój opis.

Statutory campaign image aa
Zebrano: 91,40 zł
Zostało 364581 dni
10 000,00 zł

Zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Polsce jest 75 tysięcy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Ciągle jeszcze 16 tysięcy dzieci przebywa w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzieci te mogłyby wychowywać się w rodzinach zastępczych, otoczone prawdziwym domowym ciepłem i miłością. Codziennie robimy wszystko, żeby to zmienić.

Statutory campaign image pomost
Zebrano: 76,04 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Fundacja Pomost Nadziei powstała z myślą o pomocy dla osób chorych, niepełnosprawnych, szczególnie tych, o których zapomnieli urzędnicy. Tych, co nie umieją lub nie mają sił na dalszą walkę- czyli osób niezdiagnozowanych lub z chorobami rzadkimi, mających bardzo często problem z dostępem do specjalistów i diagnostyki. Fundacja powstała także, aby pomagać osobom w trudnych sytuacjach spowodowanych czynnikami losowymi.

Statutory campaign image rottka r logotyp ver2 rgb preview
Zebrano: 31,24 zł
Zostało 495 dni
10 000,00 zł

Pomorska Fundacja Rottka powstała w lipcu 2006 roku. Działa na terenie całej Polski. Pomagamy rottweilerom, psom postrzeganym w społeczeństwie negatywnie. Przełamujemy stereotypy, udowadniając że rottweiler to wspaniały pies, jednakże nie każdy może być jego właścicielem. Od 2013 r. wspieramy ofiary pogryzień przez psy. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego (OPP), zachęcamy do przekazania nam 1% podatku na realizację zadań statutowych. Pracujemy charytatywnie, z pasją i zaangażowaniem.

Statutory campaign image fly
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Miejsce na opis twojej Organizacji. Wpisz tutaj swój opis.

Statutory campaign image podarujnadzieje
Zebrano: 185,26 zł
Zostało 6 dni
10 000,00 zł

Pomagamy kobietom i dzieciom maltretowanym, doświadczającym przemocy w rodzinie i skrajnej biedzie…zdjęć tych dzieci i kobiet nie znajdziecie na tej stronie, bo te historie, te tragedie są zbyt bolesne i trudne… Dlatego zaangażowaliśmy się w współprowadzenie programu Moc!NaTy – przeciwdziałający przemocy wspólnie z Komendą Miejską Policji w Katowicach, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Statutory campaign image phd
Zebrano: 35,78 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest specjalistyczną organizacją, działającą na terenie województwa podkarpackiego. Zostało powołane, aby objąć opieką domową dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Domowa opieka paliatywna jest alternatywą wobec leczenia w szpitalu. Nadrzędnym celem Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci jest umożliwienie nieuleczalnie chorym dzieciom pobytu we własnych domach.

Statutory campaign image rozyczka
Zebrano: 17,48 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Celem Fundacji jest poprawa sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej osób szczególnie tego potrzebujących, w tym: dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzieci chorych i niepełnosprawnych a także innych osób oraz rodzin wielodzietnych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Statutory campaign image gajusz
Zebrano: 51,66 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Miejsce na opis twojej Organizacji. Wpisz tutaj swój opis.

Statutory campaign image logo square
Cel: 6 000,00 zł
Zostało 364580 dni
6 000,00 zł

W internacie dzieci śpią na podłodze! Chcemy to zmienić. Wesprzyj zakup 15 podwójnych łóżek, by dzieci wyspane zaczynały naukę.

Statutory campaign image sarigato
Zebrano: 19,82 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Karmimy Psiaki to największa w Polsce akcja pomocy bezdomnym zwierzętom. Naszą misją jest kształtowanie odpowiedzialnych postaw społecznych wobec Psiaków i Kociaków oraz pomoc Bezdomniakom w schroniskach. Stałą opieką obejmujemy 16 schronisk w całej Polsce, oprócz tego udzieliliśmy wsparcia 58 innym fundacjom. Do tej pory przekazaliśmy im niemal 30 tys. kilogramów karmy, pomogliśmy w adopcji 751 zwierząt, a w organizowanych przez nas akcjach edukacyjnych wzięło udział ponad 342 tys. osób. Przed nami wciąż dużo pracy i liczymy na Waszą pomoc!

Statutory campaign image jestesmyblisko
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364529 dni
10 000,00 zł

Miejsce na opis twojej Organizacji. Wpisz tutaj swój opis.