Wszystkie kampanie

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364185 dni
10 000,00 zł

Fundacja Akademia Sportu PRO-AM została założona w 2015 roku, aby wspierać i propagować sport wśród społeczeństwa ze szczególnym nastawieniem na dzieci oraz rodziny. Fundacja podkreśla nie tylko zdrowotne korzyści z uprawiania sportu, ale także korzyści polegające na budowaniu relacji w grupie poprzez wspólne ćwiczenia oraz wpływ jaki ma sport na kształtowanie charakteru.

Zebrano: 355,21 zł
Zostało 364231 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy wolontariuszami Fundacji Zwierzęta Niczyje w Suwałkach. Staramy się pomagać bezdomnym zwierzętom. Najbardziej potrzebujące zwierzaki trafiają do naszych kontenerów, a my je leczymy, pielęgnujemy i szukamy domów. Nasza Fundacja nie tylko zajmuje się niesieniem pomocy bezdomnym zwierzętom w myśl zasady: "wszystkie zwierzęta są nasze", lecz także angażuje się w działania edukacyjne, promujące życie bez czynienia krzywdy.

Zebrano: 127,13 zł
Zostało 364234 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie MOPS – Mopsi Ośrodek Przyjaźni i Szczęścia, to organizacja zajmująca się stałą opieką nad mopsami w potrzebie, przeciwdziałaniu pseudohodowlom, szerzeniu wiedzy o odpowiedzialnym kupowaniu zwierząt i o opiece nad nimi. Organizuje również wydarzenia zrzeszające sympatyków rasy oraz zajmuje się prowadzeniem warsztatów terapeutycznych z elementami dogoterapii.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364234 dni
10 000,00 zł

Krasnal powstał w 1995r w celu pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo. Obecnie prowadzimy trzy placówki terapeutyczne: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Poradnię dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz Zespół Wychowania Przedszkolnego akademie Krasnoludków. Z naszej pomocy korzysta ponad 400 dzieci miesięcznie, uczestnicząc bezpłatnie z rehabilitacji, terapii i wsparcia dla rodziców. Nasz 80 osobowy Zespół Specjalistów pracuje od poniedziałku do piątku w godz 7.30-19.00.

Zebrano: 1 877,77 zł
Zostało 364237 dni
10 000,00 zł

Fundacja Ocalenie istnieje, aby wspierać migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Działamy na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dążymy do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw. Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk a udzielana przez nas pomoc jest bezpłatna dla korzystających z niej osób.

Zebrano: 1 707,07 zł
Zostało 364243 dni
10 000,00 zł

EKOSTRAŻ to wrocławska organizacja zajmująca się pomocą zwierzętom domowym, dzikim i wolno bytującym. Reaguje- my w przypadkach znęcania nad zwierzętami i nie wahamy się bronić praw poszkodowanych zwierząt w sądzie. Nie odmawia- my nawet w najtrudniejszych przypadkach ani ze względu na przynależność gatunkową - trafiają do nas nie tylko psy, koty czy świnki morskie, ale też jenoty, jaskółki czy wiewiórki. Szcze- gólnym elementem naszej działalności jest humanitarna pomoc jeżom.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364245 dni
10 000,00 zł

Głównym celem fundacji jest m. in. niesienie przemyślanej i dobrze zorganizowanej pomocy (w tym pomocy humanitarnej i rozwojowej) dla osób, grup, instytucji, podmiotów społecznych i innych na terenie całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki. Fundacja prowadzi również działania skierowane do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z terenów wiejskich i małych miasteczek, celem wyposażenia ich w niezbędną wiedzę i narzędzia, tak, by mogły dalej same skutecznie działać.

Zebrano: 293,05 zł
Zostało 364251 dni
10 000,00 zł

Fundacja SYNAPSIS od 30 lat prowadzi diagnozę i terapię dzieci, młodzieży, a także dorosłych osób z autyzmem. Dąży do wypracowywania systemowych rozwiązań mających na celu poprawę jakości ich życia. Specjalizuje się w rozpoznawaniu autyzmu u dzieci poniżej 2-go rż. w ramach autorskiego Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”. Prowadzi: Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci, Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne, Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem, Ośrodek "Dom i Praca".

Zebrano: 28,30 zł
Zostało 364251 dni
10 000,00 zł

OnkoRejs powstał po to, by dawać nadzieję wszystkim tym, którzy są chorzy. Aby pokazać, że rak to nie wyrok i każdy z nas powinien marzyć i spełniać te marzenia. Nie ważne jak wyglądasz, gdzie mieszkasz, co robisz, choroba może dopaść również Ciebie. Dlatego prosimy… Badaj się! Rak w większości przypadków jest wyleczalny. Chcemy też pokazać wszystkim, i chorym, i zdrowym, że warto cieszyć się każdą minutą swojego życia i szkoda marnować cenny czas na negatywne myśli. Kochaj Życie i uśmiechaj się do ludzi!

Zebrano: 282,53 zł
Zostało 364257 dni
10 000,00 zł

Fundacja Animal Security działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Naszym celem jest pomagać zwierzętom, które uległy wypadkom, są chore, bądź doznały cierpienia z rąk człowieka lub są trzymane są w złych warunkach. Staramy się otaczać naszych podopiecznych, jak najlepszą opieką weterynaryjną i wyadoptować je, znajdując im szczęśliwe domy - takie, w których już nigdy nie spotka ich krzywda. Aby fundacja mogła działać potrzebujemy Waszego wsparcia.

Zebrano: 734,75 zł
Zostało 364261 dni
10 000,00 zł

Co robimy? zabieramy skrzywdzone psy i koty z okropnych warunków, żeby odmienić ich życie diagnozujemy je i leczymy kastrujemy, żeby ograniczać ilość bezdomniaków szukamy dla nich fantastycznych domów stałych edukujemy dzieci, żeby uczyć je empatii

Zebrano: 882,21 zł
Zostało 364276 dni
10 000,00 zł

Fundacja „Chata Zwierzaka” jest domowym miejscem opieki dla starych i schorowanych psów i kotów. W „Chacie Zwierzaka” wszystkie zwierzęta żyją w domu – nie ma krat, betonu, boksów. Psy i koty żyją razem, w zgodzie, traktując Chatę jako swój dom. Fundacja „Chata Zwierzaka” zajmuje się zwierzętami starszymi i schorowanymi, przede wszystkim tymi, które straciły dom z powodu śmierci ich właścicieli (najczęściej również osób starszych), a także starszymi ze schronisk, które nie potrafią sobie poradzić wśród boksów i krat.