Zbiórki CSR firmowe, szkolne i inne wieloosobowe należy zgłosić przed ich zainicjowaniem pod adresem admin@ubraniadooddania.pl

Poznaję ciekawe miejsca w Poznaniu

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Kraina Nadziei
Data zakończenia:
31.12.2019
Poznań

Celem projektu jest organizacja czasu wolnego dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oprócz tego będzie on nastawiony na wspieranie ich rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego. Zajęcia będą przeznaczone dla dzieci w wieku 5-16 lat. W planach mamy między innymi wyjścia do zoo, mini golfa, muzeów, papugarni, ogrodu botanicznego, Jump Areny, Laboratorium Wyobraźni, Słodkiego Czary Mary, teatru oraz kina.

Celem projektu Przygoda z grami jest wspieranie rozwoju dzieci w zakresie:

  • poznawczym (rozwój koncentracji, edukacja przyrodniczo-techniczna, powiększenie słownictwa),
  • emocjonalnym (uczenie kontrolowania pozytywnych i negatywnych emocji, panowania nad stresem),
  • społecznym (kształcenie poszanowania dla obowiązujących reguł, wzajemna integracja, zainteresowanie właściwymi formami spędzania czasu wolnego, zapobieganie narkomani i alkoholizmowi).

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-16 lat.

Zajęcia odbywają się w formie wyjść zewnętrznych - zoo, mini golfa, muzeów, papugarni, ogrodu botanicznego, Jump Areny, Laboratorium Wyobraźni, Słodkiego Czary Mary, teatru oraz kina.