Zbiórki CSR firmowe, szkolne i inne wieloosobowe należy zgłosić przed ich zainicjowaniem pod adresem admin@ubraniadooddania.pl

Stowarzyszenie zwykłe "Nasze dzieci"

Prowadzona przez Organizację:
Stowarzyszenie zwykłe "Nasze dzieci"
Brzesko

Celem Stowarzyszenia jest poprawa warunków i jakości życia dzieci, młodzieży szczególnie niepełnosprawnej ich rodzin oraz osób starszych poprzez działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze zaspokajanie Ich potrzeb społeczno – kulturalnych oraz gospodarczych. Organizujemy dla dzieci pikniki, zabawy cołoroczne, zajecia sportowe, wycieczki wakacyjne itp. Pragniemy by dzieci i młodzież zobaczyły swiat z dala od komputerów, gier czy innych uzależnień.