Co dzieje się z przekazanymi ubraniami?

Co się dzieje z ubraniami i dlaczego przekazujemy 1 zł za każdy 1 kg ubrań?

Naszym głównym założeniem jest finansowa pomoc Organizacjom charytatywnym, a nadrzędną ideą portalu jest działalność w ramach założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Oznacza to, iż za naszą sprawą przekazane ubrania trafiają do profesjonalnych Operatorów, którzy mają wiedzę i technologie umożliwiające ekologiczne przetworzenie i segregację tych ubrań oraz umiejętności wprowadzenia ich do ponownego obiegu. Dlatego też przekazywane przez Ciebie ubrania nie mogą być zniszczone i muszą nadawać się do ponownego użytku.

Co się z nimi stanie?

·       Część z nich (mamy nadzieję, że jak największa) trafi do ponownej sprzedaży zarówno na rynku polskim jak i na innych rynkach krajów mniej zamożnych a ich niezmieniona i niezniszczona forma sprawi, że jeszcze komuś one posłużą

·       Pozostałe rzeczy poddane zostaną procesowi utylizacji na wyłączny koszt Operatora np. zostaną przerobione na czyściwo przemysłowe lub paliwo alternatywne

Cieszy nas wszystko co spowoduje, że ubrania nie będą gniły w kontenerach czy na wysypiskach śmieci, bądź nie trafią do spalarni.

Skąd bierze się 1 zł?

Za każdy przekazany przez Ciebie kilogram odzieży wybrana Organizacja charytatywna otrzyma 1 zł darowizny, a kwota ta wynika z wartości rynkowej niesortowanych ubrań. My nie zajmujemy się ani przetwarzaniem, ani segregacją tych ubrań, jedynie pośredniczymy w procesie ich sprzedaży – będąc na samym początku tego procesu – przekazując na rzecz Organizacji charytatywnych ponad 70% dochodu pochodzącego ze sprzedaży ubrań. Pozostałe środki przeznaczamy na pokrycie wszystkich kosztów związanych z logistyką transportu Twoich worków, ich magazynowania oraz z działalnością portalu, tak aby korzystające z niego Organizacje charyatywne nie musiały ponosić żadnych opłat, ani prowizji. Oznacza to, że 100% zgromadzonych w kampaniach środków trafi na konto bankowe Organizacji :-)