Fundacja po DRUGIE

KRS: 0000385460

Warszawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

693904044

agnieszka.sikora@podrugie.pl

Fundacja po DRUGIE pracuje z młodzieżą (18-26 lat), która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Wszyscy odbiorcy naszych działań nie posiadają wspierających dorosłych w gronie rodziny. Wywodzą się z domów, w których była przemoc, alkohol, rodzice przebywali w zakładach karnych, ale również z rodzin dotkniętych chorobami (głównie zaburzenia natury psychicznej). Zdecydowana większość naszych podopiecznych spędziła dzieciństwo w placówkach. Naszym celem jest wprowadzenie ich na drogę samodzielności.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 42,79 zł
Zostało 364711 dni
10 000,00 zł

Fundacja po DRUGIE pracuje z młodzieżą (18-26 lat), która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Wszyscy odbiorcy naszych działań nie posiadają wspierających dorosłych w gronie rodziny. Wywodzą się z domów, w których była przemoc, alkohol, rodzice przebywali w zakładach karnych, ale również z rodzin dotkniętych chorobami (głównie zaburzenia natury psychicznej). Zdecydowana większość naszych podopiecznych spędziła dzieciństwo w placówkach. Naszym celem jest wprowadzenie ich na drogę samodzielności.

Zostało 61 dni
Zebrano: 657,36 zł
Zostało 61 dni
5 000,00 zł

#DHL dla młodzieży wspiera Fundację po DRUGIE, która pomaga młodym ludziom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej w usamodzielnieniu się i znalezieniu bezpiecznego dachu nad głową. Podopieczni Fundacji nie posiadają wspierających dorosłych w gronie rodziny. Wywodzą się z domów, w których była przemoc, alkohol, rodzice przebywali w zakładach karnych, ale również z rodzin dotkniętych chorobami. W czasie epidemii koronawirusa sytuacja wielu z nich dramatycznie się pogorszyła. Wspólnie z DHL pomóżmy im znaleźć bezpieczny dom.