Fundacja po DRUGIE

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja po DRUGIE
Warszawa

Fundacja po DRUGIE pracuje z młodzieżą (18-26 lat), która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Wszyscy odbiorcy naszych działań nie posiadają wspierających dorosłych w gronie rodziny. Wywodzą się z domów, w których była przemoc, alkohol, rodzice przebywali w zakładach karnych, ale również z rodzin dotkniętych chorobami (głównie zaburzenia natury psychicznej). Zdecydowana większość naszych podopiecznych spędziła dzieciństwo w placówkach. Naszym celem jest wprowadzenie ich na drogę samodzielności.