Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy

KRS: 0000225587

Warszawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

505144517

warszawa06@pck.org.pl

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza organizacja humanitarna w Polsce i na świecie. W roku 2019 obchodzić będzie 100-lecie działalności na ziemiach polskich. W Warszawie i na Mazowszu prowadzimy szeroka opiekę domową nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, opiekujemy się Powstańcami Warszawskimi i Kombatantami, organizujemy pomoc dla dzieci w postaci kolonii, dożywiania, wsparcia w nauce, działamy na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, organizujemy pobory krwi, prowadzimy Magazyny PCK dla najuboższych

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 583,57 zł
Zostało -360 dni
10 000,00 zł

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza organizacja humanitarna w Polsce i na świecie. W roku 2019 obchodzić będzie 100-lecie działalności na ziemiach polskich. W Warszawie i na Mazowszu prowadzimy szeroka opiekę domową nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, opiekujemy się Powstańcami Warszawskimi i Kombatantami, organizujemy pomoc dla dzieci w postaci kolonii, dożywiania, wsparcia w nauce, działamy na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, organizujemy pobory krwi, prowadzimy Magazyny PCK dla najuboższych

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -175 dni
5 000,00 zł

Przeszkolenie jak największej liczby dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy to nasz cel, dzięki któremu wszyscy obywatele będą bezpieczni w każdym miejscu: w domu, szkole, na podwórku, podczas wypoczynku. Zdobycie i utrwalanie tych umiejętności to bezpieczne "jutro" dla każdego ale również wzbudzenie chęci w dzieciach i młodzieży do pogania innym.