KAMPANIA STATUTOWA: Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy

Warszawa

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza organizacja humanitarna w Polsce i na świecie. W roku 2019 obchodzić będzie 100-lecie działalności na ziemiach polskich. W Warszawie i na Mazowszu prowadzimy szeroka opiekę domową nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, opiekujemy się Powstańcami Warszawskimi i Kombatantami, organizujemy pomoc dla dzieci w postaci kolonii, dożywiania, wsparcia w nauce, działamy na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, organizujemy pobory krwi, prowadzimy Magazyny PCK dla najuboższych