Wszystkie kampanie

Zebrano: 121,52 zł
Zostało 364160 dni
10 000,00 zł

Ochrona i zachowanie środowiska naturalnego naturalnych warunków życia człowieka, a także rozszerzanie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska.

Zebrano: 47,72 zł
Zostało 364166 dni
10 000,00 zł

Misja Fundacji Ogarniającej Rodzinne Tematy, czyli FORTu, to towarzyszenie rodzinie na wszystkich etapach życia. Działamy w Grodzisku Mazowieckim i najbliższych okolicach. FORT stworzony jest przez kobiety-matki; wspiera przede wszystkim kobiety w ciąży i po porodzie, kobiety z małymi dziećmi, rodziny potrzebujące integracji i uskrzydlenia w nowej - trudnej roli.

Zebrano: 67,62 zł
Zostało 364180 dni
10 000,00 zł

Naszą misją jest ratowanie zdrowia i życia najmłodszych, a także wywoływanie uśmiechu na twarzach dzieci i ich rodziców poprzez codzienne działania. Chcemy edukować społeczeństwo oraz inspirować do pomagania. Od początku działalności obejmujemy pomocą małych pacjentów oraz wspieramy finansowo szpitale i ośrodki medyczne w całej Polsce, remontując je lub wyposażając w nowoczesny sprzęt medyczny. Obecne działania wpisują się także w szereg inicjatyw i działań ekologicznych, jakie podejmuje Grupa Polsat.

Zebrano: 3 079,70 zł
Zostało 364186 dni
10 000,00 zł

Prowadząc w Katowicach Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci, od 20 lat obserwujemy, jakie spustoszenie niesie za sobą brak więzi. Towarzysząc kobietom i dzieciom w naszym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla ofiar przemocy zapragnęłyśmy stworzyć miejsce, w którym się kocha i uczy kochać, słucha i uczy słuchać, w którym najważniejsze są relacje i więzi międzypokoleniowe. Dlatego budujemy Centrum Rodziny im. św. Józefa i to właśnie na tę budowę przeznaczymy środki z tej zbiórki!

Zebrano: 60,91 zł
Zostało 364193 dni
10 000,00 zł

Działamy po to by w naszej wsi wszystkim żyło się lepiej. Organizujemy kreatywne zajęcia dla dzieci, spotkania sąsiedzkie, pikniki. Wspólnie dbamy o środowisko wkoło nas. Angażujemy się w akcje charytatywne, wspieramy potrzebujących.

Zebrano: 43,50 zł
Zostało 364196 dni
10 000,00 zł

Idea powstała w dwóch kobiecych sercach – Ani i Kasi, z ogromnej potrzeby pomocy naszej planecie i istotom, na niej żyjącym. Sprzątamy naturę ukochaną, przyciągając do tej pięknej inicjatywy kolejnych bohaterów planety. Otworzyliśmy kolejny projekt - KUPUJEMY LAS, aby pozwolić mu żyć zgodnie z jego, a nie ludzkim planem. Każdy, kto pragnie kontaktu z naturą Natury, będzie mógł w takim lesie tą potrzebę zaspokoić. Zachęcamy wszystkich miłośników przyrody - dołączajcie do nas :)

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364198 dni
10 000,00 zł

Połączyło nas przekonanie o potrzebie szukania drogi do edukacji jak najbliższej potrzebom dziecka. Organizujemy i prowadzimy placówki edukacyjne, warsztaty, pracownie.

Zebrano: 513,29 zł
Zostało 364204 dni
10 000,00 zł

Fundacja Terytorium Neutralne wspiera młodzież w zakresie szeroko rozumianej edukacji wykraczającej poza program szkolny, poszerzając jej zasięg o palące problemy współczesności, a także odnalezienie się w coraz bardziej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Poza przygotowaniem do świadomego uczestniczenia w demokracji, Fundacja pomaga młodzieży w rozwoju twórczym, poszerzeniu horyzontów i perspektyw życiowych, a także odnalezieniu swojej drogi i wyborze kierunku kariery zawodowej.

Zebrano: 392,36 zł
Zostało 364227 dni
10 000,00 zł

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. Pokazujemy kto i w jakich warunkach wytwarza produkty, które na co dzień kupujemy. Zastanawiamy się czy przy ich powstawaniu nie ucierpieli ludzie, zwierzęta i środowisko i szukamy etycznych i ekologicznych alternatyw.

Zebrano: 15 568,07 zł
Zostało 364236 dni
10 000,00 zł

W Fundacji UNAWEZA DAJEMY KOBIETOM SKRZYDŁA poprzez wyrównywanie szans ekonomicznych, społecznych i prawnych. Zapewniamy dostęp do edukacji, opieki medycznej oraz spełniamy Ich marzenia. Pomagamy Kobietom w Polsce i na świecie.

Zebrano: 842,23 zł
Zostało 364244 dni
10 000,00 zł

Fundacja Emic - jesteśmy organizacją z województwa kujawsko - pomorskiego, wspierającą osoby z doświadczeniem migracyjnym. Pracujemy głównie w Toruniu i Bydgoszczy, a szczególnym miejscem jest dla nas Ośrodek dla Cudzoziemców w Grupie, w którym mieszkają osoby uciekające ze swoich krajów. Nasz zespół to 20-osobowa ekipa, w której w skład wchodzą lektorki języka polskiego, prawnicy, psycholożki, konsultantki, doradca zawodowy, specjalistki działań integracyjnych, adaptacyjnych i promocji. Pomóż nam pomagać! :)

Zebrano: 478,80 zł
Zostało 364249 dni
10 000,00 zł

Celem Fundacji jest wspieranie osób: - które urodziły się z rozszczepem lub inną, możliwą do korygowania lub leczenia dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny, a w szczególności chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej wadą wrodzoną, - u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe, - borykającymi się z chorobami przewlekłymi.