Wszystkie kampanie

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364771 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie Po MOC przez dwadzieścia lat pracy z cierpiącymi ludźmi obserwuje, jakie spustoszenie niesie za sobą brak bliskości, czułości, silnych więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami, opiekunami. Widzimy konsekwencje deficytów w sferze emocjonalnej. Pracując z ofiarami przemocy pod każdą możliwą postacią, ofiarami handlu ludźmi, przymusowego niewolnictwa, zranionymi na zawsze dziećmi i poturbowanymi dorosłymi, dostrzegamy ogromną lukę do wypełnienia.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364778 dni
10 000,00 zł

Działamy po to by w naszej wsi wszystkim żyło się lepiej. Organizujemy kreatywne zajęcia dla dzieci, spotkania sąsiedzkie, pikniki. Wspólnie dbamy o środowisko wkoło nas. Angażujemy się w akcje charytatywne, wspieramy potrzebujących.

Zebrano: 7,74 zł
Zostało 364781 dni
10 000,00 zł

Idea powstała w dwóch kobiecych sercach – Ani i Kasi, z ogromnej potrzeby pomocy naszej planecie i istotom, na niej żyjącym. Sprzątamy naturę ukochaną, przyciągając do tej pięknej inicjatywy kolejnych bohaterów planety. Otworzyliśmy kolejny projekt - KUPUJEMY LAS, aby pozwolić mu żyć zgodnie z jego, a nie ludzkim planem. Każdy, kto pragnie kontaktu z naturą Natury, będzie mógł w takim lesie tą potrzebę zaspokoić. Zachęcamy wszystkich miłośników przyrody - dołączajcie do nas :)

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364789 dni
10 000,00 zł

Fundacja Terytorium Neutralne wspiera młodzież w zakresie szeroko rozumianej edukacji wykraczającej poza program szkolny, poszerzając jej zasięg o palące problemy współczesności, a także odnalezienie się w coraz bardziej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Poza przygotowaniem do świadomego uczestniczenia w demokracji, Fundacja pomaga młodzieży w rozwoju twórczym, poszerzeniu horyzontów i perspektyw życiowych, a także odnalezieniu swojej drogi i wyborze kierunku kariery zawodowej.

Zebrano: 9,95 zł
Zostało 364812 dni
10 000,00 zł

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. Pokazujemy kto i w jakich warunkach wytwarza produkty, które na co dzień kupujemy. Zastanawiamy się czy przy ich powstawaniu nie ucierpieli ludzie, zwierzęta i środowisko i szukamy etycznych i ekologicznych alternatyw.

Zebrano: 1 851,75 zł
Zostało 364821 dni
10 000,00 zł

W Fundacji UNAWEZA DAJEMY KOBIETOM SKRZYDŁA poprzez wyrównywanie szans ekonomicznych, społecznych i prawnych. Zapewniamy dostęp do edukacji, opieki medycznej oraz spełniamy Ich marzenia. Pomagamy Kobietom w Polsce i na świecie.

Zebrano: 29,45 zł
Zostało 364829 dni
10 000,00 zł

Fundacja Emic powstała w 2011 roku w Toruniu. Od 2015 roku działamy na rzecz migrantów i migrantek zamieszkałych w województwie kujawsko - pomorskim. Prowadzimy kursy języka polskiego i udzielamy porad prawnych. Edukujemy społeczności lokalne, współpracujemy z firmami i prowadzimy biuro pośrednictwa pracy. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364844 dni
10 000,00 zł

Działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie­ranie ich rodzin.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364854 dni
10 000,00 zł

Fundacja MKL dzieciom powstała 08 września 2016 r. z potrzeby serca ludzi, którzy ją założyli, chcąc pomagać i wspierać najbardziej potrzebujące dzieci. Na przestrzeni lat udało nam się pomóc 50 dzieciom. Naszym marzeniem jest pobudzać do działania i zachęcać do pomocy innych. Chcemy pokazać, że sukces smakuje o wiele lepiej jeśli się nim podzielisz.Fundacja wspiera podopiecznych, umożliwiając im wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i neurologopedyczne, finansuje kosztowne zabiegi, fizjoterapie.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364863 dni
10 000,00 zł

Świetlica Podwórkowa została powołana do życia pod skrzydłami Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego w grudniu 2006 roku. Działamy na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Łodzi, w okolicach: ul. Pomorskiej, ul. Sterlinga, ul. Kilińskiego (na terenie uznanym za jedną z łódzkich “enklaw dziecięcej biedy”).

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364869 dni
10 000,00 zł

W ramach działalności statutowej fundacja świadczy bezpłatne usługi prawne, administracyjne oraz psychologiczne dla kobiet, pomagamy ukierunkować się kobietą zawodowo, a także wspieramy je w trudnych momentach życiowych dodając im motywacji oraz wsparcia do działania.