Organizacja konferencji dla wolontariuszy i opiekunów pod hasłem "Realna przemoc w fikcyjnym świecie Internetu"

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja "Świat na Tak"
Data zakończenia:
12.11.2020
Warszawa

Konferencja dla 100 – 120 osobowej grupy wolontariuszy szkolnych „Klubów Ośmiu” Młodzieżowego Wolontariatu z całej Polski oraz ich opiekunowie dotycząca cyberprzemocy i jej przeciwdziałaniu.

Problemy i potrzeby odbiorców projektu:

W obecnej rzeczywistości dostęp do Internetu nie stanowi żadnego problemu. Nie musimy siedzieć przy komputerze stacjonarnym, czy jak kiedyś w kafejce internetowej, czy nawet w ogóle w domu przy biurku, aby zalogować się w inną rzeczywistość. Badania dowodzą, że już co piąty Polak korzysta z mobilnego dostępu do sieci - Internet w komórce, gry on-line na komórkach, e-czytniki i inne aplikacje to w chwili obecnej codzienność. W ten sposób również dostęp do różnych portali jest nieograniczony. Portale społecznościowe stały się narzędziem komunikacji, miejscem gdzie działają różne instytucje, gdzie rozwija się życie kulturalne, społeczne, organizowane są różnego rodzaju konkursy, koncerty. Często zamieszczane są informacje o wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Wyżej wymienione witryny internetowe są w obecnym czasie bardzo często wykorzystywane przez młodych ludzi i mogą zarówno przynosić bardzo wiele korzyści, gdy właściwie się z nich korzysta jak i stać się zagrożeniem. W związku z tym aby nie narażać się na niebezpieczny wpływ sieci, należny środowisko poznać również z jego negatywnymi aspektami, stąd też pomysł na konferencję dla młodzieży związany z przemocą w Internecie.

Fundacja „Świat na Tak” współpracuje „Klubami Ośmiu” Młodzieżowego Wolontariatu w całej Polsce, to jest ponad 5000 młodych wolontariuszy w wieku między 11 a 19 lat. Przykładamy ogromną wagę do tego, aby nasi wolontariusze byli wzorem dla swoich rówieśników, służyli im nie tylko pomocą, ale również i wiedzą. Młodzi wolontariusze współpracujący z Fundacją "Świat na Tak" w ramach swojej działalności wolontariackiej często stykają się z różnymi środowiskami, pomagają młodzieży z problemami społecznymi, działają w różnego rodzaju fundacjach, domach kultury, ośrodkach dziennego pobytu dzieci i młodzieży, a także z młodzieżą ze swoich szkół.

Głównym zadaniem projektu będzie zorganizowanie konferencji, dzięki której nasi młodzi wolontariusze pozyskają wiedzę między innymi na temat czym jest:

- agresja w sieci, - stalking,

- kradzież tożsamości wraz z nieuprawnionym dostępem,

- seksting,

- niebezpieczne kontakty w sieci oraz:

- jakie działania podjąć gdy jest się ofiarą tego typu przemocy,

- jak działać na rzecz budowania postaw sprzyjających tworzeniu i funkcjonowaniu bezpiecznego, a także przyjaznego Internetu.

- młodzi wolontariusze będą mogli również w bezpiecznej formie z zachowaniem rygoru sanitarnego zintegrować się z młodzieżą zrzeszoną w wolontariacie z innych szkół.

Zakładamy jak co roku, iż konferencja będzie miała charakter kaskadowy. Zebrana przez młodzież zrzeszoną w wolontariacie wiedza podczas konferencji będzie przekazywana przez nich rówieśnikom w szkole oraz w placówkach, do których uczęszczają w ramach wolontariatu.

Założenia charakteru kaskadowego konferencji:

I etap – na konferencji - przekazanie informacji (przykładowe zagadnienia z pośród wielu, które zostaną poruszone): - agresja w Internecie, zapobieganie i pomoc ofiarom tego typu przemocy, - stalking jak się przed nim chronić, - niebezpieczne kontakty, kradzież tożsamości.

II etap - po konferencji:

• organizowanie przez kluby w szkole stoisk/gazetek informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w przestrzeni internetowej.