Fundacja "Świat na Tak"

KRS: 0000081518

Warszawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

226296334

swiatnatakfundacja@gmail.com

Fundacja „Świat na Tak” od 27 lat zajmuje się wolontariatem młodzieżowym. Kluby młodzieżowego wolontariatu tworzone są przy szkołach podstawowych i ponad podstawowych. W Polsce mamy ich 360, a w samej Warszawie ponad 90. Jesteśmy organizatorem i realizatorem szkoleń i programów dla wolontariuszy. Dzięki wolontariuszom organizujemy również bezpłatne korepetycje dla młodzieży z gorzej sytuowanych rodzin.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364863 dni
10 000,00 zł

Fundacja „Świat na Tak” od 27 lat zajmuje się wolontariatem młodzieżowym. Kluby młodzieżowego wolontariatu tworzone są przy szkołach podstawowych i ponad podstawowych. W Polsce mamy ich 360, a w samej Warszawie ponad 90. Jesteśmy organizatorem i realizatorem szkoleń i programów dla wolontariuszy. Dzięki wolontariuszom organizujemy również bezpłatne korepetycje dla młodzieży z gorzej sytuowanych rodzin.

Zostało 21 dni
Zebrano: 23,53 zł
Zostało 21 dni
10 000,00 zł

Konferencja dla 100 – 120 osobowej grupy wolontariuszy szkolnych „Klubów Ośmiu” Młodzieżowego Wolontariatu z całej Polski oraz ich opiekunowie dotycząca cyberprzemocy i jej przeciwdziałaniu.