#DHL dla młodzieży - Wspólnie zapewnijmy młodym bezpieczny dach nad głową

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja po DRUGIE
Data zakończenia:
30.12.2020
Warszawa

#DHL dla młodzieży wspiera Fundację po DRUGIE, która pomaga młodym ludziom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej w usamodzielnieniu się i znalezieniu bezpiecznego dachu nad głową. Podopieczni Fundacji nie posiadają wspierających dorosłych w gronie rodziny. Wywodzą się z domów, w których była przemoc, alkohol, rodzice przebywali w zakładach karnych, ale również z rodzin dotkniętych chorobami. W czasie epidemii koronawirusa sytuacja wielu z nich dramatycznie się pogorszyła. Wspólnie z DHL pomóżmy im znaleźć bezpieczny dom.

Zbiórka #DHLdlamłodzieży prowadzona jest przez firmę DHL Express na rzecz Fundacji po DRUGIE, która wspiera w usamodzielnieniu się młodzież i młodych dorosłych dotkniętych bezdomnością. 

 

Fundacja prowadzi w Warszawie mieszkania treningowe oraz wynajmuje pokoje w hostelach, aby młodzi ludzie, którzy nie mają dachu nad głową mogli w bezpiecznym miejscu uczyć się samodzielności i dorosłości. Podopiecznymi są przede wszystkim wychowankowie rodzin zastępczych, domów dziecka, ale także placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich. 

 

W czasie epidemii koronawirusa liczba podopiecznych wzrosła o połowę. Wielu z nich straciło pracę, w efekcie czego osoby, które były już na drodze do samodzielności tracąc dochód utraciły również możliwość dalszego wynajmu mieszkania czy pokoju. Również wiele młodych mam, które miały się aktywizować zawodowo, musiało przełożyć swoje plany na później, nie mogąc posłać dzieci do żłobka czy przedszkola. 

Środki zebrane w kampanii #DHLdlamłodzieży przeznaczone zostaną na:

• wynajem pokoi w hostelach, zapewniając bezpieczny dach nad głową
• zakup środków higieny i dezynfekcji
• zakup leków, środków opatrunkowych 
• zakup wyżywienia
• pomoc w indywidualnych sprawach

• wsparcie szeregu specjalistów, którzy pomagają w pokonywaniu życiowych trudności

 

Dołącz do akcji razem z DHL Express i pomóż pokonać ograniczenia i zapewnić młodym ludziom bezpieczny start w życiu!