Działalność statutowa

Data zakończenia:
16.06.2020
Aleksandrów Łódzki

Działalność statutowa Fundacji FIBES polega m.in. na organizowaniu różnorodnych przedsięwzięć dla dobra społeczności lokalnych, głównie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, w tym zabaw integracyjnych lub okazjonalnych jak: Wigilia, Mikołajki, Andrzejki, Wielkanoc itp.

Działalność statutowa każdej organizacji związana jest z różnego rodzaju opłatami manipulacyjnymi w tym chociażby za prowadzenie konta. Nasza Fundacja jest organizacją non profit, której członkowie działają nieodpłatnie. Zebrane środki finansowe niezbędne są do zakupów podstawowych artykułów typu: tusze do drukarki, znaczki, papier ksero i inne artykuły biurowe, które są niezbędne dla prawidłowego dzialania organizacji. Fundacja FIBES działa przy Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu przeznaczonym dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Większość naszych działań skierowanych jest właśnie do grupy osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Staramy się uatrakcyjnić pobyt oraz zagospodarować wolny czas naszym beneficjentom poprzez organizowanie imprez okolicznościowych np. Pikniki i Festiwale. Uczestniczymy również w przesięwzięciach mających na celu integrację naszych beneficjentów oraz ich współpracę ze spolecznością lokalną.