Fundacja Instytut Badań Nad Ekonomią Społeczną

KRS: 0000529780

Aleksandrów Łódzki

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

791757544

fundacjafibes@gmail.com

Fundacja została powołana w celu prowadzenia badań nad szeroko pojętą ekonomią społeczną, prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, wieku, stanu zdrowia, ubóstwa, bezrobocia, pochodzenia oraz działalności charytatywnej i humanitarnej.

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -6 dni
1 200,00 zł

Działalność statutowa Fundacji FIBES polega m.in. na organizowaniu różnorodnych przedsięwzięć dla dobra społeczności lokalnych, głównie osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, w tym zabaw integracyjnych lub okazjonalnych jak: Wigilia, Mikołajki, Andrzejki, Wielkanoc itp.