Opieka nad Powstańcami Warszawskimi

Data zakończenia:
15.01.2020
Warszawa

Kampania ma na celu polepszenie warunków życia grupie KOMBATANTÓW, uczestników Powstania Warszawskiego oraz starszym osobom niesamodzielnym poprzez zapewnienie im podstawowej opieki higienicznej, pielęgniarskiej, socjalnej i społecznej przez Siostry PCK.

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, zgodnie ze swoją misją i 7 zasadami PCK  realizuje bardzo szerokie wsparcie dla żołnierzy Powstania Warszawskiego i Kombatantów. Działanie to jest prowadzone bezpośrednio przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy OKO działający przy naszym Oddziale. Działanie to ma kilka  celów. Po pierwsze świadczymy usługi opiekuńcze w domach kombatantów i żołnierzy Powstania Warszawskiego, nad osobami chorym, samotnym i potrzebującym wsparcia drugiego człowieka. Zaspokojenie ich codziennych, niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka prowadzą Siostry PCK. To one zapewniają opiekę higieniczną podopiecznych jak również otoczenia, w którym przebywają podopieczni.  Pomoc w zaopatrywaniu w niezbędne artykuły czy przygotowywanie i podawanie posiłków oraz przynoszenie ich z punktów gastronomicznych to jedno głównych działań. Do obowiązków opiekunek należy też zapewnienie zaleconej przez lekarza pielęgnacji poprzez toaletę ogólną i p/odleżynową, zmianę odzieży, pościeli i pieluchomajtek, podawanie zaleconych przez lekarzy leków, zakładanie opatrunków, mierzenie temperatury i ciśnienia tętniczego, pilnowanie harmonogramu badań lekarskich.

 

Kolejnym zadaniem Sióstr PCK jest udzielenie takiej pomocy, która umożliwi podopiecznym usprawnienie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Są to głównie kontakty z otoczeniem, wspólne spacery, ćwiczenia ruchowe, czytanie, zamawianie i wzywanie wizyt lekarskich, załatwianie spraw urzędowych, pomoc w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej. Informowanie właściwych instytucji oraz rodziny o problemach zdrowotnych, społecznych, rodzinnych i ekonomicznych. Dla podtrzymania ducha wśród młodzieży szkolnej i wiedzy o Powstaniu Warszawskim organizujemy spotkania z żywą historią, podczas których Powstańcy opowiadają o swoich przeżyciach, walce o wolną Polskę młodzieży warszawskich szkół średnich.

Niestety dla zabezpieczenia powyższych działań obecnie brakuje nam środków finansowych. Nie mamy możliwości świadczyć usług w koniecznym zakresie, a zależy nam na przede wszystkim na rozwijaniu działalności a nie rezygnacji z niej. Dlatego też prowadzimy zbiórkę środków finansowych na pokrycie kosztów usług pielęgnacyjnych oraz zakup artykułów higienicznych, produktów przeciwżylakowych i przeciwreumatycznych, drobnego sprzętu rehabilitacyjnego. Pozwolą one  na podtrzymanie opieki nad Powstańcami Warszawy i kombatantami.