Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "OMNIBUS"

KRS: 0000237488

Pszczyna

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

605504842

stow.omnibus@wp.pl

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364557 dni
10 000,00 zł

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

Zostało 74 dni
Zebrano: 6 049,14 zł
Zostało 74 dni
1 000 000,00 zł

Zbieramy na najdroższy lek świata dla małego Filipka, który cierpi na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. Koszt terapii genowej to 9,5 mln złotych.