Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "OMNIBUS"

KRS: 0000237488

Pszczyna

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

605504842

stow.omnibus@wp.pl

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 74,72 zł
Zostało 364237 dni
10 000,00 zł

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

Zostało 143 dni
Zebrano: 1 747,34 zł
Zostało 143 dni
200 000,00 zł

Zbieramy na operację rekonstrukcji uszka oraz kanału słuchowego w USA dla Kacperka.