#AllianzDlaSOSWioskiDziecięce : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Prowadzona przez Organizację:
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Warszawa

Zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Polsce jest 75 tysięcy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Ciągle jeszcze 16 tysięcy dzieci przebywa w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzieci te mogłyby wychowywać się w rodzinach zastępczych, otoczone prawdziwym domowym ciepłem i miłością. Codziennie robimy wszystko, żeby to zmienić.

Wioski SOS to osiedla 12-14 domów. W każdym domu mieszka Rodzina SOS, którą tworzą

Rodzice SOS (małżeństwo lub mama SOS) oraz 5 – 6 powierzonych ich opiece dzieci, którymi nie mogli opiekować się rodzice biologiczni.

Najczęściej wychowują się tutaj liczne rodzeństwa. To Rodzice SOS dbają o ich wychowanie, zdrowie i edukację. Każde dziecko w Rodzinie SOS jest otoczone miłością i dorasta w poczuciu bezpieczeństwa. Szanujemy jego tożsamość oraz więzy rodzinne.

 

Tworzymy również programy dla młodzieży, aby wspierać młodych ludzi w przygotowaniu do samodzielnego życia. Po ukończeniu gimnazjum młodzież może pozostać w Rodzinie SOS do momentu pełnej samodzielności, bądź zamieszkać poza SOS Wioską Dziecięcą w Młodzieżowych Wspólnotach Mieszkaniowych SOS lub w Domu Młodzieży SOS. Młodzież uczy się prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmuje prace sezonowe, praktyki i przygotowuje się do udanego startu na rynku pracy.

 

Prowadzimy równiez programy umacniające rodziny, prowadzimy warsztaty, konferencje i wiele więcej, gdyż wierzymy, że razem możemy więcej :) Wspomóż naszych podopiecznych poprzez swoje nieużywane ubrania. 1kg ubrań to 1zł dla dzieci.