"Nagradzamy inicjatywy!" - w tej akcji pomagamy grupom chętnych zakładać dobre szkoły. Za 2.000 zł dostaną więcej konsultacji

Prowadzona przez Organizację:
Stowarzyszenie "Dobra Edukacja"
Data zakończenia:
01.01.2022
Warszawa

Dobra Edukacja już ma pod swoją opieką 11 szkół w Polsce. Nasze Standardy Dobrej Edukacji pomagają uczniom się rozwijać a nauczycielom uczyć wg. pryncypiów edukacji spersonalizowanej. Zgłasza się do nas coraz więcej osób zainteresowanych dobrym uczeniem i założeniem dobrej szkoły. Odzew na konkurs "Nagradzamy inicjatywy!" skierowany właśnie do takich osób, przerósł nasze oczekiwania. Edukacja to największa wartość w życiu. Pomożemy maksymalniej liczbie chętnych do uczenia wg dobrych standardów. Zebrane tu środki przeznaczymy właśnie dla nich.

Celem tej kampani jest zabranie dodatkowych środków na wsparcie chętnych do założenia dobrych szkół. Wspieramy 11 szkół w całej Polsce, chcemy dzielić się doświadczeniem i wiedzą z następnymi. Organizowana przez Dobrą Edukację akcja "Nagradzamy inicjatywy!" zatacza coraz szersze kręgi. Potrzebujemy sfinansować chętnym więcej konsultacji, umożliwić im dostęp do wybranych materiałów. To pociąga za sobą koszty.

Aż tu nagle okazuje się, że Państwa nieużywane już ubrania mogą sfinansować wsparcie dla ludzi, którzy chcą dobrze uczyć. Czyż to nie piękne, że te nieużywane ciuchy przerodzą się w rozwój wielu młodych ludzi, w uwolnienie ich potencjału? Zachęcamy do wsparcia naszej kampanii. Z góry dziękujemy w imieniu przyszłych uczniów tych nauczycieli, którzy teraz podejmują wyzwanie zakładania dobrej placówki oświatowej. 

Załączony film pokazuje jedną z istniejących placówek Dobrej Edukacji. Takich miejsc powinno być więcej. Wiemy, że takich ludzi jest więcej. Na murze Wydziału Pegagogicznego jednego z uniwesytetów w Polsce widniało kiedys graffiti z cytatem "Każde dziecko rodzi się zdolne, a później idzie do szkoły". W tamtym czasie brzmiało to jak przekleństwo. Jednak czasy się zmieniły, warunki też, nauczyciele też się zmieniają. My wiemy jak zrobić szkołę, która na zdolnościach ucznia będzie budować. Coraz więcej nauczycieli dostrzega korzyści jakie niesie #edukacjaspersonalizowana. Stworzyliśmy Standardy Edukacji Spersonalizowanej aby ułatwić chętnym dobre uczenie. Zainteresowanych jest coraz więcej. Uruchomiliśmy studia pomyplomowe. Tych, którzy podjęli wyzwanie i biorą udział w projekcie "Nagradzamy Inicjatywy!" wesprzesz oddając swe nieużywane ciuchy przez #UbraniadoOddania na nasze konto.

Udanego dnia. Udanego buszowania w głębokich szafach :)

W imieniu tych wszystkich, którzy angażują się w dobrą edukację - serdecznie dziękujemy.