Stowarzyszenie "Dobra Edukacja"

KRS: 0000432527

Warszawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

661966696

aleksandra.iwan@dobraedukacja.edu.pl

Stowarzyszenie „Dobra Edukacja” skupia się na tym, aby chcącym i potrzebującym umożliwić naukę i rozwój dopasowany do indywidualnych talentów, potencjału i możliwości. Upowszechniamy innowacyjne rozwiązania edukacyjne. W 2013 roku założyliśmy pierwsze w Polsce Akademie Dobrej Edukacji. Opracowaliśmy standardy dobrej edukacji, upowszechniamy edukację spersonalizowaną.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 92,09 zł
Zostało 364136 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie „Dobra Edukacja” skupia się na tym, aby chcącym i potrzebującym umożliwić naukę i rozwój dopasowany do indywidualnych talentów, potencjału i możliwości. Upowszechniamy innowacyjne rozwiązania edukacyjne. W 2013 roku założyliśmy pierwsze w Polsce Akademie Dobrej Edukacji. Opracowaliśmy standardy dobrej edukacji, upowszechniamy edukację spersonalizowaną.

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -402 dni
2 000,00 zł

Dobra Edukacja już ma pod swoją opieką 11 szkół w Polsce. Nasze Standardy Dobrej Edukacji pomagają uczniom się rozwijać a nauczycielom uczyć wg. pryncypiów edukacji spersonalizowanej. Zgłasza się do nas coraz więcej osób zainteresowanych dobrym uczeniem i założeniem dobrej szkoły. Odzew na konkurs "Nagradzamy inicjatywy!" skierowany właśnie do takich osób, przerósł nasze oczekiwania. Edukacja to największa wartość w życiu. Pomożemy maksymalniej liczbie chętnych do uczenia wg dobrych standardów. Zebrane tu środki przeznaczymy właśnie dla nich.