KAMPANIA STATUTOWA: Fundacja Ochrony Zwierząt Animal Security

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Ochrony Zwierząt Animal Security
Poznań

Fundacja Animal Security działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Naszym celem jest pomagać zwierzętom, które uległy wypadkom, są chore, bądź doznały cierpienia z rąk człowieka lub są trzymane są w złych warunkach. Staramy się otaczać naszych podopiecznych, jak najlepszą opieką weterynaryjną i wyadoptować je, znajdując im szczęśliwe domy - takie, w których już nigdy nie spotka ich krzywda. Aby fundacja mogła działać potrzebujemy Waszego wsparcia.