Zdrowie dzieci

Prowadzona przez Organizację:
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Data zakończenia:
01.07.2020
Warszawa

Pokrycie miesięcznych wydatków medycznych dla podopiecznych z SOS Wiosek Dziecięcych. Dzięki zebranym środkom będziemy mogli sfinansować terapie dla dzieci, wizyty u specjalistów, zakup niezbędnych leków.

Obecnie pod opieką Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce znajduje się ponad 1400 podopiecznych. Dzieci, które trafiają pod opiekę SOS Wiosek Dziecięcych, to dzieci zaniedbane pod bardzo różnymi względami: emocjonalnie, edukacyjnie i zdrowotnie. Dla ich prawidłowego funkcjonowania, konieczne są wizyty u lekarzy specjalistów, terapie, zakup niezbędnych leków. Miesięczne wydatki medyczne jednej SOS Wioski Dziecięcej to około 10 000 zł. Dzięki kampani będziemy mogli pokryć miesięczne wydatki medyczne we wszystkich SOS Wioskach Dziecięcych ( Karlinie, Kraśniku, Biłgoraju, Siedlcach).