Leki dla Hospicjum!

Prowadzona przez Organizację:
FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
Data zakończenia:
30.03.2020
RZESZÓW

Leki! Rzecz niezbędna w Hospicjum. Nasza Fundacja miesięcznie wydaje na lekarstwa i środki medyczne kilkanaście tysięcy złotych. To wydatek, którego nie da się pominąć. Jako Fundacja w większości utrzymujemy się z darowizn, których niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć. A lekarstwa to rzeczy bez których nie możemy świadczyć pomocy i stąd nasz ogromny apel i prośba - POMÓŻCIE!!!!!

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci - zawsze jesteśmy przy naszych pacjentach.

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci od 12 lat pomaga rodzinom, które borykają się z dramatem nieuleczalnej choroby dziecka. Z roku na rok podopiecznych przybywa. Bez darczyńców wsparcie wszystkich potrzebujących byłoby niemożliwe.

 „Jeśli chcesz rzeczy wielkich, zaczynaj od małych”, powiedział św. Augustyn. Słowa te znajdują potwierdzenie w doświadczeniu naszej Fundacji, która 12 lat temu zaczynała działalność od opieki nad niewielką grupą nieuleczalnie chorych dzieci, a dziś pomagamy dziesiątkom małych pacjentów i ich rodzinom. Wybudowaliśmy pierwsze w Polsce hospicjum stacjonarne dla dzieci, które stało się wzorem i inspiracją dla innych. Pod naszą opieką znajdują się dzieci cierpiące na schorzenia centralnego układu nerwowego, wady rozwojowe układu krążenia, zespoły licznych wad wrodzonych oraz choroby nowotworowe.

Wypracowaliśmy taki system opieki, który poprawia stan i samopoczucie dziecka, a jednocześnie wspiera całą jego rodzinę. Podkreślając, że człowiek nie może być sam w takiej sytuacji, trzeba wyjść naprzeciw niemu, być dla niego opoką i wsparciem. Jest to pomoc tak ważna i znacząca, że liczba osób, które o nią się zwracają, stale rośnie.

 Pod opieką naszego hospicjum domowego  jest w tej chwili ponad 70 dziewcząt i chłopców. Dzieci te przebywają w swoich domach, a pracownicy i wolontariusze Fundacji regularnie je odwiedzają. Do każdego chorego dwa razy w tygodniu przyjeżdża pielęgniarka. Zbiera ona informacje na temat stanu zdrowia małego pacjenta i samopoczucia rodziny, a także pomaga w pielęgnacji i zabiegach. W zależności od potrzeb - zmienia opatrunki, cewnikuje pęcherz, sprawdza działanie sond. Rodziców uczy obsługi różnych urządzeń medycznych - inhalatorów, ssaków, koncentratorów tlenu. Dodatkowo wypożyczamy tę aparaturę bezpłatnie dla swoich podopiecznych, kupujemy także leki, pampersy, środki opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny. Dodatkowo każde dziecko, może liczyć na wizytę lekarza minimum dwa razy w miesiącu, a także psychologa, kapelana, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego, w zależności od indywidualnych potrzeb chorego i jego rodziny. W rodzinach z nieuleczalnie chorym dzieckiem, jedno z rodziców często nie pracuje. Choroba jest olbrzymim obciążeniem finansowym, na które wielu osób nie stać. Z tego powodu - zanim powstała Fundacja - mali pacjenci z uboższych rodzin byli skazani na cierpienie, którego przy odpowiednich funduszach można było uniknąć. Dlatego też 1 % podatku dochodowego jest tak ważny, gdyż pozwala na finansowanie niezbędnej opieki hospicyjnej.

W 2011 roku  wybudowaliśmy hospicjum stacjonarne, które jest dodatkowym wsparciem dla dziecka i rodziny. W budynku przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie, gdzie pierwotnie przygotowano 20 łóżek dla pacjentów szybko okazało się, że miejsca jest za mało. W 2016 roku nastąpiła rozbudowa hospicjum, gdzie aktualnie znajduje się 35 łóżek. To miejsce gdzie rodzice mogą nauczyć się postępowania z chorym malcem, rozpoznawania niepokojących objawów i obsługi niezbędnej aparatury. Nawet, kiedy pacjent zostanie wypisany i przejdzie pod opiekę hospicjum domowego, w placówce przez całą dobę dyżuruje zespół medyczny, gotów nieść pomoc o każdej porze. Niezbędną pomoc niesie także Grupa wsparcia dla Rodziny w żałobie po stracie dziecka, którą opiekuje się psycholog i kapelan hospicjum. Do tej grupy należy obecnie około 100 osób. Przy hospicjum działa również gabinet stomatologii oraz poradnia chirurgiczna, urologiczna oraz pulmonologiczna, a także Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci. Pracuje tu psycholog i działa grupa wsparcia dla rodziców. Należy do niej około 100 osób. Fundacja działa kompleksowo, otacza całą rodzinę dziecka.  Na każdym etapie dziecko i rodzina jest zabezpieczona.  Rodziny są wspierane także materialnie, poprzez zakup leków, pampersów, środków medycznych. W Fundacji prężnie działa wolontariat, do którego należy zarówno młodzież jak i osoby starsze, będące ogromnym oparciem dla naszego hospicjum stacjonarnego. Z każdym dzieckiem świętowane są urodziny, aby choć na chwilę w domu zagościła radość i uśmiech. Jest to już dla rodzin swego rodzaju tradycja. Ta radość i szczęście chorego dziecka i jego rodzeństwa są bezcenne. Naszą Misją jest przede wszystkim realizowanie holistycznego modelu wsparcia chorego dziecka i jego rodziny.

Istniejemy dzięki ludziom dobrego serca....