Wsparcie dla Koła TPD przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu

Data zakończenia:
08.03.2023
Przemyśl

Koło TPD przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu zrzesza nauczycieli, rodziców oraz dzieci niepełnosprawne z różnymi schorzeniami.

Wszelkie oddziaływania zmierzają do wyposażenia ucznia zarówno w wiedzę, jak i umiejętności praktyczne umożliwiające mu pełne oraz aktywne funkcjonowanie w środowisku społecznym na miarę jego indywidualnych możliwości. Celem jest tworzenie pozytywnej atmosfery opartej na życzliwości, empatii, zrozumieniu i pomocy w przełamywaniu barier, lęków, niewiary we własne możliwości poprzez eksponowanie mocnych stron, rozwijanie zainteresowań i talentów każdego ucznia.

       Środki zebrane podczas zbiórki zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci i młodzieży, podopiecznych naszego
Koła TPD, w szczególności na:

  • doposażenie Specjalnego Ośródka Szkolno-Wychowawczego nr 1  w sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce do integracji sensorycznej, zakup materiałów naukowych i edukacyjnych, jak i zorganizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci
  • indywidualną pomoc dzieciom niepełnosprawnym, przewlekle chorym w tym: zakup leków, opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym lub kolonii wypoczynkowej, zakup podręczników, zakup żywności, opłacenie zajęć rehabilitacyjnych, dojazdy do szkół, ośrodków i na rehabilitację w tym komunikacją publiczną lub zwrot za paliwo,
  • organizację imprez kulturalnych, spotkań mikołajkowych, andrzejkowych, przygotowanie paczek, organizację wycieczek dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych.