Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

KRS: 0000054086

Izabelin-Laski

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

48227523267

weronika.kolczynska@laski.edu.pl

Od ponad stu lat Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie uczy, wychowuje, rehabilituje i wprowadza w dorosłe życie niewidomych i słabowidzących uczniów. Obecnie stowarzyszenie prowadzi: przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe szkoły ponadpodstawowe, liceum ogólnokształcące, technika, szkołę policealną, szkołę muzyczną, internaty, domy opieki i Dom Niewidomego Dziecka.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364847 dni
10 000,00 zł

Od ponad stu lat Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie uczy, wychowuje, rehabilituje i wprowadza w dorosłe życie niewidomych i słabowidzących uczniów. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi: przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe szkoły ponadpodstawowe, liceum ogólnokształcące, technika, szkołę policealną, szkołę muzyczną, internaty, domy opieki i Dom Niewidomego Dziecka.

Został 1 dzień
Zebrano: 187,29 zł
Został 1 dzień
3 000,00 zł