Stowarzyszenie Lumen Caritatis

KRS: 0000327951

Poznań

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

517368157

sekretariat@dajnadzieje.pl

LUMEN CARITATIS znaczy ŚWIATŁO MIŁOŚCI Mamy świadomość, że w wielu rejonach świata, szczególnie w Afryce i Azji, ludzie są dotknięci dramatyczną sytuacją, cierpiąc z głodu, brak dostępu do czystej wody, kanalizacji, sanitariatów, bez dachu nad głową. Wiele dzieci to ofiary ulicy i sieroty. Cały zastęp dzieci i młodzieży nie ma dostępu do szkolnictwa, stąd szerzy się fala analfabetyzmu. Poza tym ogromne spustoszenie niosą choroby, brak możliwości leczenia oraz brak dostępności do leków.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zostało 32 dni
Zebrano: 233,58 zł
Zostało 32 dni
21 000,00 zł

Pomoc w budowie domu dla rodziny pani Niriny z Madagaskaru.

Zebrano: 107,24 zł
Zostało 363999 dni
10 000,00 zł

Od kwietnia 2009 roku działamy jako organizacja pozarządowa pod nazwą Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom LUMEN CARITATIS. Obecnie siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

Zostało 27 dni
Zebrano: 340,63 zł
Zostało 27 dni
16 700,00 zł
Zakończone akcje charytatywne
Zostało -158 dni
23 400,00 zł

Wypoczynek dla młodzieży z Ukrainy

Zostało -249 dni
10 000,00 zł

Kongres Rodzin na Ukraina

Zostało -155 dni
11 700,00 zł

Festiwal „Tchnienie Życia” dla młodzieży na Ukrainie

Zostało -158 dni
3 900,00 zł

Spotkania dla chłopców na Ukrainie