Stowarzyszenie Lumen Caritatis

KRS: 0000327951

Poznań

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

517368157

sekretariat@dajnadzieje.pl

LUMEN CARITATIS znaczy ŚWIATŁO MIŁOŚCI Mamy świadomość, że w wielu rejonach świata, szczególnie w Afryce i Azji, ludzie są dotknięci dramatyczną sytuacją, cierpiąc z głodu, brak dostępu do czystej wody, kanalizacji, sanitariatów, bez dachu nad głową. Wiele dzieci to ofiary ulicy i sieroty. Cały zastęp dzieci i młodzieży nie ma dostępu do szkolnictwa, stąd szerzy się fala analfabetyzmu. Poza tym ogromne spustoszenie niosą choroby, brak możliwości leczenia oraz brak dostępności do leków.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zostało 235 dni
Zebrano: 51,00 zł
Zostało 235 dni
21 000,00 zł

Pomoc w budowie domu dla rodziny pani Niriny z Madagaskaru.

Zostało 85 dni
Cel: 23 400,00 zł
Zostało 85 dni
23 400,00 zł

Wypoczynek dla młodzieży z Ukrainy

Zostało 242 dni
Zebrano: 22,65 zł
Zostało 242 dni
16 700,00 zł
Zostało 55 dni
Cel: 6 500,00 zł
Zostało 55 dni
6 500,00 zł

W tym roku młodzież chce wyjechać na Mladifest do Medjugorie.

Zostało 177 dni
Cel: 11 000,00 zł
Zostało 177 dni
11 000,00 zł

Ubodzy na Ukrainie potrzebują naszej pomocy.

Zostało 88 dni
Cel: 11 700,00 zł
Zostało 88 dni
11 700,00 zł

Festiwal „Tchnienie Życia” dla młodzieży na Ukrainie

Zostało -6 dni
Cel: 10 000,00 zł
Zostało -6 dni
10 000,00 zł

Kongres Rodzin na Ukraina

Zostało 177 dni
Cel: 8 600,00 zł
Zostało 177 dni
8 600,00 zł

Zakup rowerów dla Madagaskaru

Zostało 85 dni
Cel: 3 900,00 zł
Zostało 85 dni
3 900,00 zł

Spotkania dla chłopców na Ukrainie

Zebrano: 48,99 zł
Zostało 364242 dni
9 995,00 zł

Od kwietnia 2009 roku działamy jako organizacja pozarządowa pod nazwą Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom LUMEN CARITATIS. Obecnie siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.