Stowarzyszenie Lumen Caritatis

KRS: 0000327951

Poznań

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

517368157

sekretariat@dajnadzieje.pl

LUMEN CARITATIS znaczy ŚWIATŁO MIŁOŚCI Mamy świadomość, że w wielu rejonach świata, szczególnie w Afryce i Azji, ludzie są dotknięci dramatyczną sytuacją, cierpiąc z głodu, brak dostępu do czystej wody, kanalizacji, sanitariatów, bez dachu nad głową. Wiele dzieci to ofiary ulicy i sieroty. Cały zastęp dzieci i młodzieży nie ma dostępu do szkolnictwa, stąd szerzy się fala analfabetyzmu. Poza tym ogromne spustoszenie niosą choroby, brak możliwości leczenia oraz brak dostępności do leków.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 114,48 zł
Zostało 363803 dni
10 000,00 zł

Od kwietnia 2009 roku działamy jako organizacja pozarządowa pod nazwą Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom LUMEN CARITATIS. Obecnie siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

Zostało 11 dni
Zebrano: 174,71 zł
Zostało 11 dni
3 000,00 zł

Środki pieniężne zostaną przekazane na walkę z koronawirusem na Madagaskarze. Przez zakaz przemieszczania się, ludzie nie mogą dojeżdżać do pracy, a co za tym idzie nie mają pieniędzy na żywność. Malgasze żyją z dnia na dzień. Co zarobią w dany dzień to wydają na pożywienie. Ten zakaz spowodował, że większość z nich cierpi z powodu głodu. Każda złotówka się liczy.

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -354 dni
23 400,00 zł

Wypoczynek dla młodzieży z Ukrainy

Zostało -351 dni
11 700,00 zł

Festiwal „Tchnienie Życia” dla młodzieży na Ukrainie

Zostało -354 dni
3 900,00 zł

Spotkania dla chłopców na Ukrainie

Zostało -445 dni
10 000,00 zł

Kongres Rodzin na Ukraina