Fundacja Niepełnosprawnych SANUS

KRS: 0000026673

Ostróda

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

665555790

pawelprusik@gmail.com

Zarząd Fundacji Niepełnosprawnych „SANUS” zwraca się z gorącą prośbą do Państwa o wsparcie naszej Fundacji i mamy nadzieję, że znajdą się ludzie o wielkich sercach, którzy zechcą wspomóc naszych podopiecznych. Celami Fundacji są: - pomoc osobą niepełnosprawnym w podeszłym wieku, - pomoc materialna niepełnosprawnym – rzeczowa, - pomoc materialna, finansowa, rzeczowa dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej - uczącej się, - wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zostało 195 dni
Zebrano: 186,59 zł
Zostało 195 dni
2 000,00 zł

Zarząd Fundacji Niepełnosprawnych SANUS z siedzibą w Ostródzie zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe. Fundacja nasza działa ponad dwadzieścia pięć lat charytatywnie. Podopieczni to rodziny ubogie, w których są osoby starsze i dzieci oraz fundacja wspiera dzieci przebywające w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka.