Stowarzyszenie GRUPA ANIMACJI SPOŁECZNEJ “REZERWAT”

KRS: 0000314115

Poznań

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

512694012

wiktoria.bukowy@gmail.com

Grupa Animacji Społecznej Rezerwat od ponad 10 lat, prowadzi zajęcia dla dzieci z defaworyzowanych dzielnic, dając im w ten sposób możliwość rozwoju i wyrównywania szans względem rówieśników. Poprzez nasze działania konfrontujemy dzieci z zupełnie nowymi dla nich doświadczeniami i pomagamy im odkrywać ich pasje i talenty, staramy się podnosić samoocenę, a także zapewniać wsparcie emocjonalne.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 170,68 zł
Zostało 363861 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy grupą młodych ludzi dla których los dzieciaków spędzających swój czas na ulicy nie jest obojętny. Jesteśmy animatorami walczącymi z uliczną nudą i proponującymi naszym podopiecznym inne, często oryginalne i nowatorskie formy spędzania wolnego czasu. Zaprzyjaźniamy się z tymi dzieciakami, które z różnych względów są defaworyzowane przez innych dorosłych obecnych w ich życiu – przez nauczycieli, pedagogów, wychowawców, sąsiadów, służby porządkowe.