Fundacja "WAWER"

KRS: 0000731898

Warszawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

696582190

fundacjawawer@gmail.com

Priorytetem Fundacji „WAWER” jest przeciwdziałanie wykluczeniu młodych ludzi, wyrównując ich szanse w dostępie do pomocy edukacyjnych , znajdywaniu i rozwijaniu pasji oraz aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży wywodzącej się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

Zakończone akcje charytatywne
Zostało 364467 dni
10 000,00 zł

Priorytetem Fundacji „WAWER” jest przeciwdziałanie wykluczeniu młodych ludzi, wyrównując ich szanse w dostępie do pomocy edukacyjnych , znajdywaniu i rozwijaniu pasji oraz aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży wywodzącej się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.