MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

KRS: 0000097900

Kraków

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

1202923180

krakow@mukowiscydoza.pl

Inicjatorem powstania Fundacji był Paweł Wójtowicz, rodzic dziecka zmarłego na mukowiscydozę. Dokonał on rejestracji Fundacji pod koniec 1996 roku. Od 24 lat Fundacja wspiera swoich podopiecznych w ich walce z mukowiscydozą .Naszym zadaniem jest także propagowanie i szerzenie wiedzy na temat mukowiscydozy i zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat tej choroby. Każdego roku, począwszy od 2002 roku, organizujemy Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy tym samym zwiększając liczbę zdiagnozowanych osób chorych

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 829,32 zł
Zostało 363772 dni
10 000,00 zł

Kampania na rzecz MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. Z pozyskanych środków zakupimy sprzęt medyczny, który poprawi jakość życia naszym Podopiecznym.