Fundacja Emilia's Heart

KRS: 0000657732

Chrząstawa Wielka

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

512137652

contact@emiliasheart.com

Fundacja Emilia's Heart jest organizacją charytatywną, stawiającą sobie za cel zapewnienie bezpiecznego, czystego, wypełnionego miłością domu dla osieroconych dzieci w Zimbabwe. Dążymy do tego poprzez zapewnienie wybranym sierocińcom podstawowych produktów żywnościowych, higienicznych itp. Chcemy zapewnić dzieciom lepsze warunki do nauki, przekazując im przybory szkolne, książki, biurka. Pomagamy także w wyposażaniu sierocińców w podstawowe wyposażenie, takie jak łóżka czy szafy.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364801 dni
10 000,00 zł

Fundacja Emilia's Heart jest organizacją charytatywną, stawiającą sobie za cel zapewnienie bezpiecznego, czystego, wypełnionego miłością domu dla osieroconych dzieci w Zimbabwe. Dążymy do tego poprzez zapewnienie wybranym sierocińcom podstawowych produktów żywnościowych, higienicznych itp. Chcemy zapewnić dzieciom lepsze warunki do nauki, przekazując im przybory szkolne, książki, biurka. Pomagamy także w wyposażaniu sierocińców w podstawowe wyposażenie, takie jak łóżka czy szafy.

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -23 dni
3 000,00 zł

Mimo iż w Zimbabwe śniegu w zimie nie ma, to temperatury potrafią spaść w nocy poniżej 5 stopni. Chcielibyśmy ufundować naszym podopiecznym z domów dziecka w Zimbabwe ciepłe ubrania zimowe.