FUNDACJA PROGRAM POMOCY PIERWSZA PRACA

KRS: 0000626154

WARSZAWA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

48224277591

joanna.giralt@f4xp.pl

Jesteśmy Fundacją mającą na celu aktywizowanie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program naszej Fundacji kierowany jest do osób w wieku od 15 do 28 roku życia. Do tej grupy zaliczamy obecnych jak i byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Działania naszej Fundacji mają wspierać jak również udoskonalać proces usamodzielniania przy współpracy ze wszystkimi instytucjami, które specjalizują się w przygotowaniu młodego człowieka w wejście w dorosłe życie.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 305,85 zł
Zostało 364754 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy Fundacją mającą na celu aktywizowanie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program naszej Fundacji kierowany jest do osób w wieku od 15 do 28 roku życia. Do tej grupy zaliczamy obecnych jak i byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Działania naszej Fundacji mają wspierać jak również udoskonalać proces usamodzielniania przy współpracy ze wszystkimi instytucjami, które specjalizują się w przygotowaniu młodego człowieka w wejście w dorosłe życie.