Fundacja Uśmiech Szczęścia

KRS: 0000727954

Lublin

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

797738781

zarzad@usmiechszczescia.pl

Głównym celem działalności Fundacji Uśmiech Szczęścia jest niesienie wszelkiego rodzaju pomocy dzieciom, osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Swoje działania skupiamy głównie na pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych ubóstwem oraz z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych. Wspieramy także podopiecznych Domów Dziecka z wojwództwa lubelskiego. Prowadzimy bezpłatne zajęcia dla dzieci.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 9,63 zł
Zostało 364361 dni
10 000,00 zł

Głównym celem naszej działalności jest niesienie wszelkiego rodzaju pomocy dla dzieciaków z Domu Dziecka, jak również dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Zostało 302 dni
Cel: 6 000,00 zł
Zostało 302 dni
6 000,00 zł
Zakończone akcje charytatywne
Zostało -63 dni
25 000,00 zł

Przeprowadzenie remontu i zakup wyposażenia lokalu Akademii Dzieciaka.

Zostało -247 dni
5 000,00 zł

Celem zbiórki jest uzyskanie środków niezbędnych do uruchomienia serwisu z poradami psychologicznymi online oraz specjalistycznej infolinii zapewniającej wsparcie psychologiczne, na które zapotrzebowanie drastycznie wzrosło.