Fundacja Uśmiech Szczęścia

KRS: 0000727954

Lublin

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

797738781

zarzad@usmiechszczescia.pl

Głównym celem działalności Fundacji Uśmiech Szczęścia jest niesienie wszelkiego rodzaju pomocy dzieciom, osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Swoje działania skupiamy głównie na pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych ubóstwem oraz z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych. Wspieramy także podopiecznych Domów Dziecka z wojwództwa lubelskiego. Prowadzimy bezpłatne zajęcia dla dzieci.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 217,02 zł
Zostało 363788 dni
10 000,00 zł

Głównym celem naszej działalności jest niesienie wszelkiego rodzaju pomocy dla dzieciaków z Domu Dziecka, jak również dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Zakończone akcje charytatywne