Zbiórki CSR firmowe, szkolne i inne wieloosobowe należy zgłosić przed ich zainicjowaniem pod adresem admin@ubraniadooddania.pl

Statutory campaign image logo fundacji

Fundacja Kraina Nadziei

KRS: 0000378529

Poznań

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

888997120

kraina_nadziei@wp.pl

Prowadzimy działalność charytatywną, edukacyjno-rekreacyjną, wychowawczą i społeczną. Swoje działania kierujemy do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, wielodzietnych, niepełnych oraz osób niepełnosprawnych.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Statutory campaign image logo fundacji
Zebrano: 302,10 zł
Zostało 364631 dni
20 000,00 zł

Prowadzimy działalność charytatywną, edukacyjno-rekreacyjną, wychowawczą i społeczną. Swoje działania kierujemy do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, wielodzietnych, niepełnych oraz osób niepełnosprawnych. Zebrane środki przeznaczymy na zakup materiałów na zajęcia z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym.