Statutory campaign image logo

Fundacja Kraina Nadziei

KRS: 0000378529

Poznań

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

888997120

kraina_nadziei@wp.pl

Prowadzimy działalność charytatywną, edukacyjno-rekreacyjną, wychowawczą i społeczną. Swoje działania kierujemy do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, wielodzietnych, niepełnych oraz osób niepełnosprawnych.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Statutory campaign image logo
Cel: 2 000,00 zł
Zostało 364691 dni
2 000,00 zł

Prowadzimy działalność charytatywną, edukacyjno-rekreacyjną, wychowawczą i społeczną. Swoje działania kierujemy do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, wielodzietnych, niepełnych oraz osób niepełnosprawnych. Zebrane środki przeznaczymy na zakup materiałów na zajęcia z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Card dsc 0016
Zostało 10 dni
Zebrano: 1 443,22 zł
Zostało 10 dni
1 000,00 zł

Zbieramy fundusze na zakup gier planszowych na zajęcia z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chcielibyśmy zakupić nowoczesne gry planszowe, które pomogą dzieciom w pokonaniu wyuczonej bezradności. Nauczą ich pokonywania przeszkód, szukania dróg rozwiązania problemu, cieszenia się z drobnych sukcesów i lepszego znoszenia porażek.