KAMPANIA STATUTOWA: Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich

Prowadzona przez Organizację:
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Warszawa

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce. mali bracia Ubogich docierają do tych, dla których największą bolączką jest samotność. mali bracia Ubogich to przyjaciele osób starszych!