Razem możemy więcej i lepiej

Prowadzona przez Organizację:
FUNDACJA POMOCNA MAMA
Data zakończenia:
31.12.2020
POZNAŃ

Jest to projekt który opiera się na pracy z dziećmi w zakresie stymulacji rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego. Głównym celem pomocy terapeutycznej w projekcie jest aktywizowanie dziecka, które umożliwi mu rozwijanie poczucia tożsamości, doświadczenie więzi z innymi i otoczeniem, a przez to pełniejsze uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz wpłynie na poprawę funkcjonowania społecznego.

Jest  to projekt który opiera się na pracy z dziećmi w zakresie stymulacji rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego. Głównym celem pomocy terapeutycznej w projekcie jest aktywizowanie dziecka, które umożliwi mu rozwijanie poczucia tożsamości, doświadczenie więzi z innymi i otoczeniem, a przez to pełniejsze uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz wpłynie na poprawę funkcjonowania społecznego.

 

Cele szczegółowe:


- rozwijanie sprawności motorycznej
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi
- kształtowanie poczucia schematu własnego ciała i orientacji w przestrzeni
- kształtowanie wrażliwości muzycznej
- kształtowanie umiejętności współdziałania

 

Formy realizacji:
- praca metodą play oryginal
- zabawy muzyczno-ruchowe
- elementy arteterapii
- ćwiczenia relaksacyjne 

- zajęcia z fizjoterapeutą m.in. masaż relaksacyjny

- treningi RSA Biofeedback

- zajęcia z psychologiem

Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu.

 

Kadra:

Pedagog - praktyk play oryginal. Terapeuta  ręki

Fizjoterapeuta/ praktyk oryginal play / trener RSA Biofeedback/ terapeuta ręki 

psycholog

 

Działanie wspierające dzieci z deficytami rozwojowymi, w tym dzieci autystyczne, jest działaniem ciągłym Fundacji Pomocna Mama, ponieważ mamy wśród podopiecznych dzieci, które takiego wsparcia potrzebują. Nasi specjaliści wykorzystują innowacyjne metody, m.in. trening RSA Biofeedback , metodę play original oraz terapię ręki. Projekt nie skupia się na jednej metodzie, ale wykorzystuje kompleksową, różnorodną terapię i ćwiczenia.

Specjaliści współpracujący z Fundacją Pomocna Mama to osoby kochające pracę z dziećmi i oddające się jej całym sercem. Możliwość pomocy kolejnym dzieciom będzie ogromną satysfakcją i radością.

 

Grupa docelowa projektu:

 

Dzieci w wieku od 2-15  lat ze schorzeniami i deficytami, w których niezbędna jest pomoc fizjoterapeuty, terapeuty ręki itp. Są to podopieczni Fundacji Pomocna Mama, których sytuacja rodziców  życiowa jest bardzo trudna i nie stać ich na sfinansowanie terapii dzieci.

 

Głównym celem pomocy terapeutycznej w projekcie jest aktywizowanie dziecka, które umożliwi mu rozwijanie poczucia tożsamości, doświadczenie więzi z innymi i otoczeniem, a przez to pełniejsze uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz wpłynie na poprawę funkcjonowania społecznego.

 

Cele szczegółowe:


- rozwijanie sprawności motorycznej (mała i duża motoryka)
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi
- kształtowanie poczucia schematu własnego ciała i orientacji w przestrzeni
- kształtowanie wrażliwości muzycznej
- kształtowanie umiejętności współdziałania

- kształtowanie psychoruchowe postaw

- wsparcie psychologiczne

 

Na co przeznaczymy dotację?

 

Na wynagrodzenia dla specjalistów:

1. psycholog - 700 zł / miesiąc (a wartość pracy - 20 h x 100 zł = 2.000 zł miesięcznie)

2. pedagog/terapeuta ręki  (a wartość pracy - 20 h x 100 zł = 2.000 zł miesięcznie)

3. fizjoteraputa - 600 zł  (a wartość pracy - 20 h x 100 zł = 2.000 zł miesięcznie)

 

Co dajemy od siebie?

- materiały terapeutyczne

- sprzęt terapeutyczne

- pomieszzenia, w których realizowane będą zajęcia (miesięcznie to koszt 1.300 zł)