Fundacja na rzecz rehabilitacji zawodowej dla służb mundurowych i ich rodzin "Salut"

Na co dzień wkładają mundur, by służyć Ojczyźnie. Policjanci, strażacy, żołnierze, strażnicy graniczni. Pilnują porządku, granic, jeżdżą na misje pokojowe w rejony ogarnięte wojną. Chcemy, by pracownicy służb mundurowych, kombatanci, weterani, a także ich rodziny byli objęci szczególną opieką medyczną, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego, które odbija się na ich zdrowiu fizycznym. Niestety, choroby zawodowe często nie są rozpoznawane przez lekarzy pierwszego kontaktu.