Wsparcie dla Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża

Prowadzona przez Organizację:
Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża
Data zakończenia:
31.08.2020
Warszawa

Stowarzyszenie Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża zwraca się z ogromną prośbą o wsparcie w prowadzeniu Schroniska z Usługami Opiekuńczymi dla Chorych Bezdomnych Mężczyzn w Warszawie przy ul. Dojazdowej. Prowadzimy Schronisko z usługami opiekuńczymi z 52 miejscami dla Chorych Bezdomnych Mężczyzn. Placówka zapewnia: -całodobowe schronienie z wyżywieniem -wsparcie specjalistów: opiekuna chorych, pielęgniarek, lekarzy, rehabilitanta, psychologa, pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień.

Ze względu na  sytuację finansową potrzebujemy wsparcia w tym zakresie aby kontynuować pomoc naszym podopiecznym. Każde wsparcie, każda złotówka będzie dla nas niezwykłą pomocą!

Większość naszych podopiecznych to osoby niepełnosprawne, osoby zmagające się z chorobą nowotworową, osoby po udarach, wylewach bądź zawałach. Ze względu na choroby nie są oni w stanie poradzić sobie samodzielnie z trudną sytuacją życiową w jakiej się znajdują.

Brakuje nam środków na zakup żywności, opatrunków i leków, na media ( węgiel, energia, odpady komunalne, butle z gazem, wywóz nieczystości), dezynsekcja oraz pokrycie wynagrodzeń pracowników (opiekunów chorych, terapeuta uzależnień), brak środków dotyczy także bieżących potrzeb tj. remontów, naprawę i zakup drobnego sprzętu.

Bez wsparcia i Państwa pomocy nie mamy możliwości prowadzenia tak rozbudowanej działalności i udzielenia pomocy takiej liczbie osób. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wsparcie.

Działalność naszego Stowarzyszenia obejmuje poza prowadzeniem Schroniska: Niepubliczną Przychodnię Zdrowia dla osób bezdomnych, ubogich, nie posiadających ubezpieczenia społecznego; Gabinety Rehabilitacji, Punkt Poradnictwa i Kompleksowej Pomocy dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością, Punkt wydawania żywności, Pomoc prawna, Pomoc byłym więźniom, Magazyn odzieżowy.

Dziękujemy za wszystko !