Centralny Punkt Integracji - pierwsza w Polsce kompleksowa świetlica dla osób bezdomnych

Prowadzona przez Organizację:
FUNDACJA DAJ HERBATĘ
Data zakończenia:
27.11.2020
Warszawa

Wiele osób bezdomnych boryka się z przede wszystkim z głębokim poczuciem samotności. Osoby bezdomne potrzebują kompleksowej, nieszablonowej pomocy budowanej przede wszystkim na akceptacji i relacji. Nikt z nas nie lubi jak mu się coś narzuca. Centralny Punkt Integracji ma za zadanie rozwiązywać problemy formalne oraz integrować osoby wykluczone co być może umożliwi im zmianę dotychczasowego życia. Naszym celem jest stworzenie miejsca dla każdej osoby, która potrzebuje pomocy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb i potrzebuje wsparcia.

Wiele osób bezdomnych ma za sobą traumatyczne przeżycia m.in: molestowanie, przemoc, alkoholizm rodziców, wychowywanie w placówkach. Często borykają się
z depresją, długami, uzależnieniami i przede wszystkim samotnością.

Problem bezdomności jest wielopłaszczyznowy, co za tym idzie nie da się stworzyć jednego modelu pomocy. W usługach pomocy społecznej istnieje jeden model - tzn drabinkowy - każda osoba, która nie dopasuje się do systemu po prostu z niego wypada. Każdy z nas jest inny, tak jak osoby bezdomne. Dużym problemem jest również brak IV etapu resocjalizacji - byli skazani są pozostawieni sami sobie po wyjściu z ZK, a przecież nie musi tak być. Chociaż chcą zmienić swoje życie jest to często uniemożliwone przez system.

 

 

CENTRALNY PUNKT INTEGRACJI

Pierwsza w Polsce placówka pobytu dziennego dla osób wykluczonych społecznie, która ma na celu: Integrację, Poradnictwo, Pomoc Specjalistyczną, Działania Interwencyjne i Kulturalne.

Każda z osób bezdomnych będzie mogła skorzystać z dostępnych usług tj.:
- wyrobienie zdjęć do dowodu: aparat, ścianka, sprzęto do drukowania fotografii
- możliwość napisania CV z pomocą pracownika
- możliwość napisania pism do sądu
- możliwość spotkania z prawnikiem, radcą prawnym, psychologiem (spotkania umawiane telefonicznie)
- możliwość ugotowania czegoś ciepłego, herbaty itd
- możliwość otrzymania czystych ubrań np.: na rozmowę o pracę
- możliwość skorzystania z prysznica, pralki, telefonu
- wyjścia do kina, teatru, itp
- tworzenie grup wsparcia, kółek zainteresowań
- dostępne będą broszury, gdzie szukać pomocy
- możliwość pokierowania np do.: noclegowni, ośrodka

Zebrane fundusze przeznaczymy na:
- wynajęcie lokalu lub postawienie kontenera mieszkalnego i wydzierżawienie terenu
(koszt kontenera mieszkalnego ok. 60-80m/2 to ok. 100 000 - 150 000zł)
- opłaty stałe związane z funkcjonowaniem świetlicy (na 12-18 miesięcy)
- zaopatrzenie świetlicy w niezbędne do pomocy sprzęty (wyposażenie kuchni i łazienki, zakup pralki, regałów, ścianki do robienia zdjęć do dokumentów, drukarki do zdjęć, komputera, wyposażenie salonu itp)