DOM z Wielkim Sercem

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
Data zakończenia:
30.04.2020
Krosno

DOM DO∑ Dziecięcy Ośrodek Wsparcia – system opieki nad dzieckiem i rodziną – służby pomocy dziecku i rodzinie , służby ochrony dziecka, żeby działać blisko dziecka i rodziny. Zadania Koordynacja działań różnych instytucji na poziomie lokalnym ( gmina- powiat) na rzecz rodzin z dziećmi. Konieczne jest wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy przedstawicieli instytucji i środowisk : pomocy społecznej, edukacji, służby zdrowia, sędziów rodzinnych ,kuratorów , rodzin zastępczych, placówek opiekuńczych, organizacji pozarządowych.

 

DOM

DO∑   Dziecięcy Ośrodek Wsparcia  – system opieki nad dzieckiem i rodziną  – służby pomocy dziecku i rodzinie ,  służby ochrony dziecka, żeby działać blisko dziecka i rodziny.

Zadania

Koordynacja działań różnych instytucji na poziomie lokalnym ( gmina- powiat) na rzecz rodzin z dziećmi. Konieczne jest wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy przedstawicieli instytucji i środowisk : pomocy społecznej, edukacji, służby zdrowia, sędziów rodzinnych ,kuratorów , rodzin zastępczych, placówek opiekuńczych, organizacji  pozarządowych ( multidyscyplinarne zespoły ponadresortowe) podejmujących działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu w rodzinach sytuacji , w których konieczna jest interwencja oraz działania naprawcze wobec rodzin  naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych. Likwidacja barier resortowych jest bardzo ważna w odniesieniu do opieki nad dzieckiem i rodziną.”

Realizacja

Punkt konsultacyjny: Korczyna ul. Spółdzielcza 4

Konsultacje prowadzą nasi specjaliści:

  •  Bożena Baran – pedagog
  • Klaudia Kozak – Półchłopek – psychologia, pedagogika specjalna- resocjalizacja, logopedia
  • Ewa Wereszczyńska – oligofrenopedagogika,  pedagogika społeczno – opiekuńcza z diagnozą i terapią, integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia
  • Barbara Sługocka – Wilk – logopeda, surdologopeda, afazjolog
  • Aleksandra Kustra – psycholog
  • Jadwiga Jagieło – praca z rodziną, rodzicielstwo zastępcze i adopcyjne działalność  NGO
  • Katarzyna Jastrząb – praca z rodziną, rodzicielstwo zastępcze i adopcyjne