Fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Data zakończenia:
15.08.2020
Lublin

Wspieraj fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania, z którego finansowane są stypendialne programy dla najzdolniejszej młodzieży. Dzięki funduszowi „Skarbiec Dobrego Wychowania”: (1) wypłacamy comiesięczne stypendia dla najzdolniejszej młodzieży przez okres trwania całego semestru; (2) realizujemy trzy programy stypendialne: TEATR AM, TELEWIZJA AM oraz LIDERZY AM; (3) kształcimy wykwalifikowaną kadrę wychowawców.

AKADEMIA MŁODZIEŻOWA

Akademia Młodzieżowa to program wychowawczy realizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo na terenie Lubelszczyzny. AM to taka „szkoła po szkole”, gdzie młodzież ma szansę zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do tego, aby w przyszłości jak najlepiej służyć naszej Ojczyźnie. Obecnie w realizacji programu uczestniczy kilkaset młodych ludzi, ale program stale się rozrasta. Nad realizacją programu AM czuwa wykwalifikowana kadra dbająca o efektywność, jakość i atrakcyjność oferty skierowanej do naszej młodzieży.
Główne cele Akademii Młodzieżowej to wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i przedsiębiorczości, ponieważ Ci młodzi ludzie będą w przyszłości troszczyć się o kondycję gospodarczą naszego kraju, ale również dbać o tradycję i tożsamość narodową.

Sprawdzona metoda programu Akademia Młodzieżowa
Jedną z naszych sprawdzonych form pracy z młodzieżą jest metoda firmy młodzieżowej. Grupy wychowanków o określonej strukturze zakładają „firmę” z misją i celami, które osiąga dzięki realizacji zadań opisanych w planach strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Za wykonanie planów i celów grupy jest odpowiedzialny lider. Taka forma pracy z młodzieżą pozwala na wypracowane cech, które w przyszłości ułatwią przystosowanie się do wymagań rynku pracy.
Więcej o programach stypendialnych

SKARBIEC DOBREGO WYCHOWANIA

Fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania
W ramach realizacji programu Akademia Młodzieżowa stworzyliśmy fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania, z którego możemy finansować stypendialne programy młodzieżowe dla najwybitniejszych wychowanków realizujących program wychowawczy Akademia Młodzieżowa.
Dzięki funduszowi Skarbiec Dobrego Wychowania:
– wypłacamy comiesięczne stypendia dla wychowanków przez okres trwania całego semestru,
– realizujemy trzy programy stypendialne: TEATR AM, TELEWIZJA AM oraz LIDERZY AM,
– kształcimy wykwalifikowaną kadrę wychowawców i specjalistów realizującą misję dobrego wychowania młodego pokolenia w ośrodkach AM,
– utrzymujemy ośrodki wychowawcze na terenie Lubelszczyzny, w których realizujemy program Akademii Młodzieżowej dla kilkuset młodych ludzi.

Programy Stypendialne
Akademia Młodzieżowa oferuje wychowankom atrakcyjny i wartościowy program stypendialny składający się z trzech ścieżek rozwoju: Teatr AM, Telewizja AM i Lider AM.

Ścieżki zakładają nabywanie wiedzy teoretycznej, a następnie wykorzystanie jej w praktycznym działaniu. Obie ścieżki mają na celu zaciekawienie, pogłębienie i profesjonalne wykształcenie w konkretnej dziedzinie.

Teatr AM – młodzież uczestniczy w warsztatach z aktorami lub reżyserami sztuk teatralnych, którzy na co dzień wykonują zawód związany z teatrem. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce podczas przygotowania spektaklu. To daje szansę na szlifowanie umiejetności. Teatr pozwala naszej młodzieży na przekazanie wartościowych treści widowni gromadzącej się na spektaklach.

Telewizja AM – młodzież uczestniczy w warsztatach ze specjalistami z obszaru filmu i reportażu, aby później wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej samodzielnej pracy. Młodzi upamiętniają ważne uroczystości, zdobywają informacje od ważnych dla nich osób, aby poruszać ważne tematy i poszukiwać odpoiwedzi na trudne pytania. Dzięki swoim materiałom, młodzi chcą poruszyć odbiorcę, zatrzymać go na chwilę i „zmusić” do zastanowienia.

Liderzy AM – grupa młodych osób, która rozwija swoje zdolności liderskie, aby w przyszłości dbać o dobro ojczyzny. Młodzież AM ma szansę spotykać sie z ludzmi, którzy na co dzień mają duży wpływ na zmiany w społecznościach lokalnych. Zdają sobie sprawę, że dbanie o najbliższe otoczenie i przyjęcie odpowiedzialności to obwiązek patrioty. Dzęki nauce sprawnego planowania i zarządzania młodzi uczą się jak podejmować działania sprawnie i efektywnie.