Spotkanie młodzieży „Tchnienie życia” – Ukraina

Prowadzona przez Organizację:
Stowarzyszenie Lumen Caritatis
Data zakończenia:
04.07.2020
Poznań

Festiwal „Tchnienie Życia” dla młodzieży na Ukrainie

Spotkania młodzieży są wielką pomocą dla młodych katolików, którzy ze swoją wiarą są przeważnie osamotnieni w swych środowiskach, a nawet rodzinach.

W 2020 r. chcemy wspomóc organizację dwóch spotkań formacyjnych (wiosną i jesienią) oraz spotkania sylwestrowego na Ukrainie. Weźmie w nich udział ok. 50 osób.

Głównym spotkaniem jest organizowany od wielu lat w Tywrowie  Festiwal „Tchnienie Życia”, w którym bierze udział ok. 140 młodych ludzi.

Młodzież jest w stanie pokryć jedynie 20% wydatków, dlatego zostaliśmy poproszeni o dofinansowanie tych wydarzeń kwotą 11 700 zł.

Dziękujemy za Waszą hojność!