Zbiórki CSR firmowe, szkolne i inne wieloosobowe należy zgłosić przed ich zainicjowaniem pod adresem admin@ubraniadooddania.pl

Utworzenie biblioteczki bajek dla przedszkolaków. Organizacja warsztatów pierwszej pomocy dla przedszkolaków.

Prowadzona przez Organizację:
Stowarzyszenie zwykłe "Nasze dzieci"
Data zakończenia:
31.10.2019
Brzesko

Za uzbieraną kwotę chcielibyśmy zoorganizować warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym.Zakupić nowe książeczki do biblioteczki przedszkolnej oraz pomoce dydaktyczne.

​​​Celem Naszego Stowarzyszenia jest poprawa warunków i jakości życia dzieci, młodzieży ich rodzin oraz osób starszych poprzez działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających  na uwadze zaspokajanie potrzeb społeczno – kulturalnych oraz gospodarczych w zakresie m.in podejmowania i realizowania różnych działań oraz wspierania wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc dzieciom, młodzieży ich rodzinom oraz osobom starszym. 

Celem tej kampanii jest uzbieranie środków na zoorganizowanie warsztatów piewszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz doposażenie biblioteczki dla małych miłośnikow bajek :)