KAMPANIA STATUTOWA: Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
Krosno

Mottem Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci jest: “Każda rodzina jest ważna. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa”

 

Mottem Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci jest:

“Każda rodzina jest ważna. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa”

 

Nasza Fundacja zajmuje się pomocą potrzebującym rodzinom i dzieciom. W ofercie mamy:

- pełen pakiet terapii indywidualnych i grupowych dla dzieci;

- doradztwo, szkolenia i grupy wsparcia dla rodziców;

- kolonie terapeutyczno-wypoczynkowe dla dzieci;

- warsztaty handmade.

Zajmujemy się też organizacją wsparcia finansowego i rzeczowego dla rodzin w trudnej sytuacji.

 

Wspieramy rodziny zastępcze i adopcyjne oraz promujemy rodzicielstwo zastępcze. Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, to dzieci doświadczone przez los, niekiedy po traumatycznych przeżyciach. Staramy się im zapewnić przede wszystkim godne życie, wypełnione poczuciem bezpieczeństwa i miłością, w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, a także równy start w dorosłość.

Chcemy przywracać uśmiech na dziecięce buzie. Chcemy, aby nasi podopieczni, a także każde inne dziecko w potrzebie, nie straciło wiary w drugiego człowieka. 

My staramy się ze wszystkich sił, ale niestety czasem to za mało i proza życia sprowadza nas na ziemię. Funkcjonujemy i pomagamy tylko dzięki ludziom o dobrych i otwartych sercach, bez naszych darczyńców nie bylibyśmy w stanie nic zdziałać. Jeśli podoba się Państwu nasza misja i sposób działania to bardzo prosimy o wsparcie.